Gustav Hellström tar plats i Stiftelsens styrelse

Gustav Hellström, Sveriges lantbruksuniversitet, tar plats i Stiftelsens styrelse som ordinarie ledamot. – Vi är glada över att ha fått en sådan kraft och förstärkning. Gustav har ett stort brett kunnande när det handlar om hur arter vandrar, hur de lever och han är...

Stiftelsen träffades vid fantastiska Testeboån

Stiftelsen för Östersjölaxen träffades under helgen vid fantastiska Testeboån. Testeboån tillsammans med Kågeälven är  fantastiska exempel som visar att det faktiskt går att återetablera självreproducerande bestånd av lax och öring som tidigare blivit utslagna av...