Uppdaterad 10/1-2023 – ny version (pdf-fil) har lagts till då det visat sig att vissa summeringar inte var korrekta.

Nu finns 2023 års rapport från de svenska Östersjölaxälvarna att ladda ned. Rapportern är en genomgång och inrapportering om läget i de svenska laxälvarna med vild lax och öring.

Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med representerade förvaltningsorganisationer i Östersjölaxälvar i Samverkan tagit fram en rapport från våra Östersjölaxälvar. Det är en rapport som tas fram årligen och nu är 2023 års rapport sammanställd.

Älv för älv

Rapporten visar älv för älv hur förvaltningen ser ut, fisketillsyn, sportfiskets fångster och uttag, fiskekortsintäkter och fiskedygn. I informationen finns också med viktig information om fisket, sjukdomssituation och mängden fångad fisk (vild öring och lax) samt intäkter som sportfisket genererar.

– Rapporten är viktig då den visar läget vi de svenska vatten som har vild lax och öring. Det är också såvitt vi vet den enda i sitt slag så det är en viktig insamling av fakta för säsongen som avlutades, för de allra flesta i höstas, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

– Avsikten med rapporten är också att bidra med ett underlag till en mer ekosystembaserad och beståndsspecifik förvaltning och därmed uppfylla mål för bestånd av lax och öring i den gemensamma fiskeripolitiken. Helcom samt Sveriges miljömål för levande sjöar och vattendrag, rikt växt och djurliv samt den av Riksdagen antagna frilufspolitiken.

Kontaktat

Rapporten bygger på insamlad information från representanter för de aktuella vattnen.

– Vi har kontaktat representanter i älvarnas förvaltningsorganisationer som i sin tur företräder nära 14 000 fiskerättsägare och ställt en rad frågor om årets säsong, förvaltning och annat, fortsätter Thomas Johansson.

I materialet finns älvar och vatten från Torneälven i norr till Mörrumsån i söder.

Dyster läsning

Genomgående så rapporterar alla vatten, med få undantag, minskade fångster och rapporten är, för oss som vill skydda och värna våra vilda lax och vår vilda öring, rätt dyster läsning. Det är i flera vatten dramatiska minskningar och till det kommer rapporter om att säsongen gett ett tydligt intryck av att det har vandrat upp betydligt mindre fiskar än tidigare år. I några fall handlar det om fiskräknare, och då är underlaget mera pålitlig, men i de flesta fall så handlar det om iakttagelser och vad folk upplevt. Möjligen inte lika pålitligt underlag men uppgifterna kommer från vana sportfiskare, folk som bor invid vattnen och som följt utvecklingen under en lång rad av år.

Säsongen 2023 är oroväckande dålig säsong med en dramatiskt nedgång, i de flesta vattnen, vad gäller inrapporterade fångster.

Rapporten finns nu att ladda ned (nedan).

Rapport från laxälvarna – 2023 – korrigerad version