Regeringen skjuter upp vattenkraftens omprövning – igen

Regeringen skjuter nu upp omprövningen av vattenkraften, igen, och ska de som skulle ha lämnat in sina ansökningar senast den 1 april göra det till senast den 1 juni. I januari 2023 stoppades det som kallas NAP, Nationell plan för moderna miljövillkor för...

Sportfisket vid Emån fyller 100 år

Sportfisket vid Emån fyller 100 år i år och för att fira så har Gustaf Ulfsparres Stiftelse givit ut en bok om fisket – sammanställd av Pelle Klippinge. Boken speglar 100 år av svensk sportfiskehistoria och ges ut i samband med starten av den 100:e säsongen med...

Massdöd bland ynglen för odlad lax

Det är som bekant illa för den vilda laxen efter en katastrofal uppgång av vild lax i våra vildlaxälvar, 2023, nu kan Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, redovisa alarmerande siffror även för odlad fisk, när det gäller ynglen. Ynglen, odlade, dör i en mycket...

Stiftelsen gör en insats för laxen i Piteälven

Stiftelsen för Östersjölaxen finns med som en del av WWFs och Nordens Arks stora Drömprojekt där en rad av hotade arter ska hjälpas och räddas. Stiftelsen finns med i en del av projektet där insatser ska göras för att hjälpa beståndet av lax i Piteälven: Laxen är en...