Stiftelsen för Östersjölaxen finns med som en del av WWFs och Nordens Arks stora Drömprojekt där en rad av hotade arter ska hjälpas och räddas.

Stiftelsen finns med i en del av projektet där insatser ska göras för att hjälpa beståndet av lax i Piteälven:

Laxen är en spektakulär vandringsfisk som föds och fortplantar sig i våra älvar, och tillväxer i Östersjön. Det är en av cirka 40 bestånd av vild lax som finns i Sverige. Under sin livstid har laxen flera tuffa utmaningar. Laxungarna föds på våren och stannar i älven ett par år. De förbereds sedan för ett liv i havet, blir silvriga och kallas då smolt. Smolten vandrar mot havet, och det första havsåret är kritiskt. De måste hitta föda samt undvika rovfiskar. De flesta laxar vandrar till södra Östersjön där de växer snabbt. Efter ett par år vandrar de tillbaka mot sina hemälvar. 16 av 28 vilda östersjölaxälvar finns kvar idag.

Du kan läsa mer om drömprojektet här:

https://www.wwf.se/pressmeddelande/miljonprojekt-ska-radda-igelkotten-och-ett-10-tal-andra-arter/#press-material