Sätt tillbaka

fisken du fångar!

Varenda enskild fisk kan vara extremt viktig att den får vara kvar i vattnet, leva och försöka sig. Så här behandlar du fisk som ska sättas tillbaka.

Stöd oss via en donation!

300 kr

500 kr

1000 kr

5000 kr

10000 kr

Valfri

Bli laxskyddare

Stöd oss – klicka för att läsa mer

Flera av våra bestånd av vild lax och vild öring är direkt hotad eller så är det mycket svaga bestånd. Därför är det viktigt att sätta tillbaka all fisk som du fångar.

Sätter du tillbaka den fisk du fångar så kan vi fortsätta fiska och ha livskraftiga bestånd i våra vatten.  Det brukar ibland kallas catch & release och det började redan under inledningen av 1900-talet men det var först under 1950- och 1960-talet som metoden började att accepteras bland sportfiskare.

Det finns flera argument för att släppa tillbaka det du fångar:

  • Det är en väg mot ett hållbart fiske, stabila bestånd och levande vatten.
  • Catch & Release bidrar till att skydda ekosystem och dess sköra balans.
  • Det kan också sägas vara en etisk hållning till vatten, ekosystem och fisken som lever i det vatten där du fiskar.

Så här gör du

Hur du behandlar fisken under fångst (drillning) och efter fångsten kan radikalt öka dess chanser att överleva.

Det första du måste tänka på är att alltid ha våta händer när du tar i en fångad fisk. Torra händer kan skada fiskens skyddande slemskikt och det kan leda till svampangrepp och för tidig död.

Drilla inte fisken för länge, trötta inte ut fisken mer än nödvändigt och helst inte lyfta upp fisken ur vattnet mer än nödvändigt. Fisken andas med gälar och kan inte andas uppe i luften.

Innan du släpper fisken, håll den på rätt köl, i vattnet, låt den återhämta sig tills du känner att den är redo att ge sig ut i vattnet igen.

 

 

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 - 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

info@balticsalmonfund.com

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark