VÅR VISION

STIFTELSENS ÄNDAMÅL ÄR ATT FRÄMJA EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR FÖRVALTNING AV VILDA LAX- OCH ÖRINGBESTÅND I ÖSTERSJÖN OCH DESS VATTENDRAG.

Med Östersjön och dess vattendrag så menar stiftaren alla de habitat där det finns befintliga vilda lax- och öringsbestånd eller där fiskarterna kan etablera sig som har en historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller vattendragen, deras mynningsområden, längs kusten och ute i havet. 

Stiftelsen tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden.

Stiftelsen kan även förvärva nyttjanderätt eller äganderätt över fastigheter eller annan egendom som innehar fiskerätt i Östersjön och dess vattendrag samt att förvalta dessa rättigheter på ett sätt som främjar stiftelsens ändamål.

 

VÅR VISION

Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna.Starka bestånd ger ett attraktivt sportfiske och skapar förutsättningar till arbetstillfällen genom en utvecklad fisketurism.

Östersjöns lax- och öringbestånd måste bli fria från miljögifter och kan med en positiv beståndsutveckling på sikt även ge utrymme för ett hållbart småskaligt yrkesfiske.

“Vår vision är livskraftiga, självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna”

Stiftelsen tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag…

Avdelningar

Genvägar till mer information

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181