LAXHJÄLTAR

Laxhjältar

Med start 1 januari 2024 och två år framåt så driver Stiftelsen för Östersjölaxen, med stöd av Postkodstiftelsen, ett projekt där du och din förvaltningsorganisation kan få hjälp med en rad olika saker – helt gratis. 

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om hur det ser ute ute i landet ås ber vi dig att fylla i denna enkät och detta formulär.

Instruktioner för formuläret

De flesta frågorna av är av ja, nej vet ej-typ och vi kommer inte att publicera innehåll och resultat i detaljerad form – vi kommer alltså inte publicera uppgifterna om varje enskild förvaltningsorganisation utan enbart räkna samman information som siffror och skriva en analyserande text i form av en rapport.

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 - 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

info@balticsalmonfund.com

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark