LAXHJÄLTAR

Laxhjältar

Med start 1 januari 2024 och två år framåt så driver Stiftelsen för Östersjölaxen, med stöd av Postkodstiftelsen, ett projekt där du och din förvaltningsorganisation kan få hjälp med en rad olika saker – helt gratis. 

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om hur det ser ute ute i landet ås ber vi dig att fylla i denna enkät och detta formulär.

Instruktioner för formuläret

De flesta frågorna av är av ja, nej vet ej-typ och vi kommer inte att publicera innehåll och resultat i detaljerad form – vi kommer alltså inte publicera uppgifterna om varje enskild förvaltningsorganisation utan enbart räkna samman information som siffror och skriva en analyserande text i form av en rapport.

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181