Om Stiftelsen för Östersjölaxen

“Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna”

Vår styrelse

“Östersjöns lax- och öringbestånd måste bli fria från miljögifter och kan med en positiv beståndsutveckling på sikt även ge utrymme för ett hållbart småskaligt yrkesfiske.”

Claes Bourghardt

Ordförande

Claes D. Bourghardt är en finansman som tidigt fokuserade på Kina. Han har varit verksam i Kina sedan 1984. Bourghardt har hjälpt ett stort antal multinationella företag att överföra deras teknologi till Kina under 1980-och 90-talet, bland andra ABB, Alfa-Laval, Astra-Zeneca, Braathens, Electrolux, Eriksson, Kimberly-Clarke, Rautarukki, Sandoz och SAS. Bourghardt har startat 10 företag varav 7 i Kina. Han var dessutom delaktig i att starta ELECTROLUX  direktförsäljning, IKEA och TETRA PAK i Kina.

I korthet
1982 flyttade familjen till England där Bourghardt
startade fastighetsbolaget Harpenden Holdings.

På 90-talet skänkte Claes en skola i Anhui provinsen i Kina
för 200 barn i åldrarna 6-12 år.

1970 anställdes Bourghardt av AB Volvo på deras
huvudkontor i Göteborg. Claes studerade på Uppsala Universitet
ekonomi, statskunskap och juridik

Claes är född i Göteborg, gift med Anette 1976 och
har två döttrar som båda är flytande I kinesiska.

Bourghardt är passionerad flugfiskare. Intresset initierades
av den legendariske Harry Chapman-Pincher (100 år)
på River Kennet, England på 80-talet.

Hans Lundqvist

Kassör

Är född i Älvsbyn och växte upp i Luleå, båda Norrbottens Län. Tog studenten vid Sundsvalls allmänna Läroverk (Hedbergska) 1970. Examinerades vid Umeå universitet för Fil Kand examen 1977 i matematik och biologi, med sidoämne kemi. Är sedan 1999 professor i fiskbiologi, inriktning mot Östersjölaxens och öringens liv och leverne, vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå.

I korthet
Tillbringade större delen av 1984-85 vid
“Pacific Biological Station” i Nanaimo, Vancouver Island
med Stillahavslaxen i fokus som Naturvetenskapliga
Forskningsrådets (NFR) post-doktorstipendiat.

Blev högskolelektor vid SLU 1988 och
docent i fiskekologi två år senare.

Var ordförande i dåvarande FORMAS (SJFR) utskott
för svensk fiskforskning under 1993-1999.

Glenn Douglas

Sekreterare

Glenn är  projektledare för Sportfiskarna region norr och hans specialitet område är östersjölax och havsvandrande öring. Sedan 2009 har Glenn varit Sportfiskarnas representant på European Anglers Alliance och är en medlem av den verkställande kommittén för EU´s rådgivande kommitté för östersjöfiske (BSAC).

I korthet

Glenn har en Kandidat examen med inriktning
fiskevård från Göteborgs universitet.

Glenn kommer ursprungligen från Nya Zeeland men
bor nu bredvid den vackra Råneälven av Östersjöns sista
outbyggda vildlaxälvar.

Greta von Rosen Stövind

Stiftelsejurist

Greta von Rosen Stövind är stiftelsens jurist samt innehar en plats i styrelsen sedan 2014. Greta är utbildad balettdansare från skolor som Kungliga Svenska Balettskolan, the Julliard School i New York och Royal Ballet School i London. Efter danskarriären har hon bland annat arbetat som som stiftelsejurist för Juristbyrån och Swedbank Stiftelsetjänst och arbetar nu som Senior Legal Officer på Statens Kulturråd.

I korthet

Har varit dansare i Kungliga Baletten med solistroller i exempelvis Rose av Matilde Monniér och Second Detail av William Forsythe. 

Lärare i civilrätt, offentlig rätt och fastighetsrätt vid Kungliga Tekniska högskolan.

Senior Legal Officer på Statens Kulturråd.

Carina Wallin

Ledamot

Carina Wallin föddes Stockholm, men växte upp vid en mindre skogsälv i en by en bit utanför Skellefteå. Den norrländska naturen har alltid varit en naturlig del i hennes liv, men först i vuxen ålder kom hon i kontakt med sportfiske. Flugfisket kom att bli hennes största passion i livet.

I korthet

Yrkesfotograf och grafisk formgivare

Carina har sedan slutet på 90-talet arbetat
med miljö- och fiskefrågor.

Carina instruerar i flugfiske, flugbindning och bidrar med grafisk produktion till fiskemedia.

Mattias de Woul

Ledamot

Mattias de Woul är född och uppvuxen i Stockholm och jobbar som biträdande avdelningschef för havs- och sötvattensfrågor på Världsnaturfonden WWF. Det mesta av Mattias dagliga arbete fokuserar på Arktis och bland annat miljöanpassningen av vattenkraften i Sveriges stora produktionsälvar i norr.

I korthet

Har disputerat i naturgeografi med inriktning mot glaciologi vid Stockholms Universitet. Glaciologi är läran om fruset vatten i alla dess former.

Mattias forskning handlade om glaciärers reaktion på klimatförändringar och bidrag till höjningen av havsytans nivå, samt förändringar i vattenflöden i floder som hämtar sitt källvatten från glaciärer.

Har under lång tid arbetat med vattenkraftsfrågan för att uppnå en långsiktigt hållbar och förnybar energiproduktion.

Axel Wenblad

Ledamot

Axel Wenblad är naturvetare med masterexamen i limnologi och kemi. Axel är ordförande för WWF i Sverige och har tidigare varit generaldirektör för Fiskeriverket och har arbetat med hållbarhetsfrågor på myndigheter och inom näringslivet, bland annat som miljöchef på Volvo samt chef för hållbar utveckling på Skanska. Han har också varit miljödirektör på länsstyrelsen i Västra Götalands län, enhetschef på Naturvårdsverket, samt ordförande i Kungsfenans jury för Hållbart fiske.

Per-Olof Wedin

Ledamot

Per-Olof Wedin, tidigare VD ch koncernchef för Sveaskog. P-O Wedin har även arbetat inom Svevia, tidigare hette Vägverket Produktion.  Innan dess hade Wedin chefsposter i Stora Enso och andra skogsbolag.

Avdelningar

Genvägar till mer information

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181