Det här är vår styrelse

Stöd oss direkt

Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna, fria från miljögifter.

Swisha ditt bidrag direkt!

500 kr

1000 kr

3000 kr

5000 kr

10000 kr

Annan

Bli laxskyddare

Stöd oss – klicka för att läsa mer

Vår styrelse

“Östersjöns lax- och öringbestånd måste bli fria från miljögifter och kan med en positiv beståndsutveckling på sikt även ge utrymme för ett hållbart småskaligt yrkesfiske.”

Axel Wenblad

Ordförande

Axel Wenblad är naturvetare med masterexamen i limnologi och kemi. Axel är ordförande för WWF i Sverige och har tidigare varit generaldirektör för Fiskeriverket och har arbetat med hållbarhetsfrågor på myndigheter och inom näringslivet, bland annat som miljöchef på Volvo samt chef för hållbar utveckling på Skanska. Han har också varit miljödirektör på länsstyrelsen i Västra Götalands län, enhetschef på Naturvårdsverket, samt ordförande i Kungsfenans jury för Hållbart fiske.

Hans Lundqvist

Kassör

Är född i Älvsbyn och växte upp i Luleå, båda Norrbottens Län. Tog studenten vid Sundsvalls allmänna Läroverk (Hedbergska) 1970. Examinerades vid Umeå universitet för Fil Kand examen 1977 i matematik och biologi, med sidoämne kemi. Är sedan 1999 professor i fiskbiologi, inriktning mot Östersjölaxens och öringens liv och leverne, vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå.

I korthet
Tillbringade större delen av 1984-85 vid
“Pacific Biological Station” i Nanaimo, Vancouver Island
med Stillahavslaxen i fokus som Naturvetenskapliga
Forskningsrådets (NFR) post-doktorstipendiat.

Blev högskolelektor vid SLU 1988 och
docent i fiskekologi två år senare.

Var ordförande i dåvarande FORMAS (SJFR) utskott
för svensk fiskforskning under 1993-1999.

Glenn Douglas

Sekreterare

Glenn är  projektledare för Sportfiskarna region norr och hans specialitet område är östersjölax och havsvandrande öring. Sedan 2009 har Glenn varit Sportfiskarnas representant på European Anglers Alliance och är en medlem av den verkställande kommittén för EU´s rådgivande kommitté för östersjöfiske (BSAC).

I korthet

Glenn har en Kandidat examen med inriktning
fiskevård från Göteborgs universitet.

Glenn kommer ursprungligen från Nya Zeeland men
bor nu bredvid den vackra Råneälven av Östersjöns sista
outbyggda vildlaxälvar.

Greta von Rosen Stövind

Stiftelsejurist

Greta von Rosen Stövind är stiftelsens jurist samt innehar en plats i styrelsen sedan 2014. Greta är utbildad balettdansare från skolor som Kungliga Svenska Balettskolan, the Julliard School i New York och Royal Ballet School i London. Efter danskarriären har hon bland annat arbetat som som stiftelsejurist för Juristbyrån och Swedbank Stiftelsetjänst och arbetar nu som Senior Legal Officer på Statens Kulturråd.

I korthet

Har varit dansare i Kungliga Baletten med solistroller i exempelvis Rose av Matilde Monniér och Second Detail av William Forsythe. 

Lärare i civilrätt, offentlig rätt och fastighetsrätt vid Kungliga Tekniska högskolan.

Senior Legal Officer på Statens Kulturråd.

Carina Wallin

Ledamot

Carina Wallin föddes Stockholm, men växte upp vid en mindre skogsälv i en by en bit utanför Skellefteå. Den norrländska naturen har alltid varit en naturlig del i hennes liv, men först i vuxen ålder kom hon i kontakt med sportfiske. Flugfisket kom att bli hennes största passion i livet.

I korthet

Yrkesfotograf och grafisk formgivare

Carina har sedan slutet på 90-talet arbetat
med miljö- och fiskefrågor.

Carina instruerar i flugfiske, flugbindning och bidrar med grafisk produktion till fiskemedia.

Mattias de Woul

Ledamot

Mattias de Woul är född och uppvuxen i Stockholm och jobbar som biträdande avdelningschef för havs- och sötvattensfrågor på Världsnaturfonden WWF. Det mesta av Mattias dagliga arbete fokuserar på Arktis och bland annat miljöanpassningen av vattenkraften i Sveriges stora produktionsälvar i norr.

I korthet

Har disputerat i naturgeografi med inriktning mot glaciologi vid Stockholms Universitet. Glaciologi är läran om fruset vatten i alla dess former.

Mattias forskning handlade om glaciärers reaktion på klimatförändringar och bidrag till höjningen av havsytans nivå, samt förändringar i vattenflöden i floder som hämtar sitt källvatten från glaciärer.

Har under lång tid arbetat med vattenkraftsfrågan för att uppnå en långsiktigt hållbar och förnybar energiproduktion.

Per-Olof Wedin

Ledamot

Per-Olof Wedin, tidigare VD ch koncernchef för Sveaskog. P-O Wedin har även arbetat inom Svevia, tidigare hette Vägverket Produktion.  Innan dess hade Wedin chefsposter i Stora Enso och andra skogsbolag.

Claes Bourghardt

Hedersordförande

Claes D. Bourghardt är initiativtagare till Stiftelsen för Östersjölaxen. Claes idé om en Stiftelse för laxen föddes den 12/1 2012 då han inbjöds av H.M Konungen att medverka i ett seminarium som belyste Östersjölaxens svåra situation på Kungliga Skogs och Lantbruks akademien (KSLA). Tack vare Claes stora engagemang, kontaktnät och förmåga att ombesörja finansieringen har Stiftelsen för Östersjölaxen blivit en betydelsefull kraft för en bättre förvaltning av våra vilda Östersjölaxbestånd. Tack vare Claes stora engagemang, kontaktnät och förmåga att ombesörja finansieringen har Stiftelsen för Östersjölaxen blivit en betydelsefull kraft för en bättre förvaltning av våra vilda Östersjölaxbestånd. Han har varit en stark drivkraft för att växla upp arbetet med att arrendera upp fiskerätter till att omfatta hela den svenska Östersjökusten. Dessutom har han skapat en solid grund för vår Stiftelse såväl ekonomiskt som att knyta till sig personer med rätt kompetens inom en rad olika områden som främjar vårt arbete. Claes har knutit ett antal generösa bidragsgivare till verksamheten genom åren och han beslutade tidigt att arrangera den första insamlingsgalan i närvaro av H.M. Konungen, där även många av de kunnigaste inom Stiftelsens verksamhetsområde deltog. Ett arrangemang som fick stort genomslag i media och blev starten till Stiftelsens goda ekonomi och framgångar.

Claes D. Bourghardt är en finansman som tidigt fokuserade på Kina. Han har varit verksam i Kina sedan 1984. Bourghardt har hjälpt ett stort antal multinationella företag att överföra deras teknologi till Kina under 1980-och 90-talet, bland andra ABB, Alfa-Laval, Astra-Zeneca, Braathens, Electrolux, Eriksson, Kimberly-Clarke, Rautarukki, Sandoz och SAS. Bourghardt har startat 10 företag varav 7 i Kina. Han var dessutom delaktig i att starta ELECTROLUX  direktförsäljning, IKEA och TETRA PAK i Kina.

Efter att ha lagt ner mer än 10 år ideellt arbete på stiftelsens hjärtefrågor övergår Claes roll nu till Hedersordförande med orden:

–  Jag vill passa på att tacka alla er som verkar både i och utanför Stiftelsen, och som på olika sätt har bidragit till det viktiga arbetet med att hjälpa laxen. Ett speciellt tack vill jag också rikta till H.M. Konungen för att han tackade ja till min fråga om att bli Stiftelsens beskyddare, likaså riktar jag ett stort tack till Axel Wenblad som tackade ja till att efterträda mig på ordförandeposten. Min målsättning, och som vi alla i teamet strävar efter, har hela tiden varit att det ska finnas livskraftiga laxpopulationer i Östersjön. Jag tror faktiskt att vi tillsammans ska nå dit en vacker dag. Och till er som vill bidra till det här arbetet vill jag skicka med min enkla devis: ”you learn, you earn and you return”.

I korthet
1982 flyttade familjen till England där Bourghardt
startade fastighetsbolaget Harpenden Holdings.

På 90-talet skänkte Claes en skola i Anhui provinsen i Kina
för 200 barn i åldrarna 6-12 år.

1970 anställdes Bourghardt av AB Volvo på deras
huvudkontor i Göteborg. Claes studerade på Uppsala Universitet
ekonomi, statskunskap och juridik

Claes är född i Göteborg, gift med Anette 1976 och
har två döttrar som båda är flytande I kinesiska.

Bourghardt är passionerad flugfiskare. Intresset initierades
av den legendariske Harry Chapman-Pincher (100 år)
på River Kennet, England på 80-talet.

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 – 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark