KONTROLL

Ekonomi och kontroll

Stiftelsen för östersjölaxen står under fullständig tillsyn av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Vid fullständig tillsyn sker en kontroll i första hand av stiftelsens årsredovisning.

Anmälan om tillsyn

Den som anser att det finns brister i en stiftelses förvaltning kan alltid göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Skyldighet för Länstyrelse att ingripa

Tillsynsmyndigheten ska ingripa om det kan antas att stiftelsens förvaltning eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller att en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag.

Observera att Länsstyrelsen normalt inte kan ingripa om stiftelsen står under begränsad tillsyn.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar stiftelser som har sitt säte i Västerbottens och Norrbottens län.

Läs mer här >>

Insamlingskontroll

Stiftelsen för Östersjölaxen har ett 90-konto för insamling till förmån för den vilda Östersjölaxen och de havsvandrande öringarna i de svenska vilda laxälvarna som mynnar i Östersjön. Stiftelsen lyder därmed under de föreskrifter som Svensk insamlingskontroll reglerar.

Avdelningar

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181