Kontroll

Ditt bidrag gör skillnad!

Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna, fria från miljögifter.

300 kr

500 kr

1000 kr

5000 kr

10000 kr

Valfritt

Bli laxskyddare

Stöd oss – klicka för att läsa mer

Ekonomi och kontroll

Stiftelsen för östersjölaxen står under fullständig tillsyn av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Vid fullständig tillsyn sker en kontroll i första hand av stiftelsens årsredovisning.

Anmälan om tillsyn

Den som anser att det finns brister i en stiftelses förvaltning kan alltid göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Skyldighet för Länstyrelse att ingripa

Tillsynsmyndigheten ska ingripa om det kan antas att stiftelsens förvaltning eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller att en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag.

Observera att Länsstyrelsen normalt inte kan ingripa om stiftelsen står under begränsad tillsyn.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar stiftelser som har sitt säte i Västerbottens och Norrbottens län.

Läs mer här >>

Insamlingskontroll

Stiftelsen för Östersjölaxen har ett 90-konto för insamling till förmån för den vilda Östersjölaxen och de havsvandrande öringarna i de svenska vilda laxälvarna som mynnar i Östersjön. Stiftelsen lyder därmed under de föreskrifter som Svensk insamlingskontroll reglerar.

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 – 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark