VINDELÄLVEN

Vi jobbar för att skydda den viktiga Vindelälvslaxen

Varenda lax är viktig

– Varenda lax som kan vandra upp är oerhört värdefull för att bevara Vindelälvens unika bestånd. Därför är vi mycket glada och tacksamma för att alla berörda yrkesfiskare ställt upp tillsamman med ett fantastiskt lokalt engagemang. Det är tack vara alla dessa engagerade människor som vi nu har lyckats med att köpa ut 1 500 laxar ur årets kvot (2020), säger Thomas Johansson, Generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen.

Lokalt engagemang

Den här räddningsinsatsen hade inte varit möjligt utan ett stort lokalt engagemang där fiskevårdsområden, fiskerättsägare längs Vindelälven genom Stiftelsen Vindelälvsfiske och Ume/Vindelälvens Fiskeråd jobbat tillsammans. En mycket viktig del i arbetet är det stöd arbetet har fått från näringslivsprofilen och samhällsutvecklaren Jan Wejdmark. Tillsammans har vi lyckats få köpa ut 1500 laxar av yrkesfiskarna i området.

– Med ett livskraftigt laxbestånd som grund kan vi verkligen utveckla bygden genom att skapa möjligheter för besökare att uppleva den här fantastiska fisken, säger Jan Wejdmark,

Jan Wejdmark som var med redan för två år sedan när Stiftelsen inledde förhandlingar med de berörda yrkesfiskarna i mynningsområdet ser potentialen med starka bestånd i Vindelälven som en förutsättning för att utveckla älvdalen.

Fredningsområde

Vindelälven rinner samman med Umeälven och tillsammans når de båda älvarna havet just söder om Umeå i Västerbottens län. Här finns ett fredningsområde som är till för att bland annat skydda Vindelälvslaxen från fiske.

Trots att det är förbjudet att fiska lax i fredningsområdet så ges dispens för fiske. Det finns en kvot på 2 000 laxar som i år får fiskas upp i det här fredningsområdet.

Redan för två år sedan, år 2018, började Stiftelsen för Östersjölaxen aktivt jobba för att begränsa fisket på de hotade bestånden av Vindelälvslax i området.

Enligt det Internationella Havforsksningsinstitutet, ICES, så är Vindelälvens bestånd av lax ett av tre hotade bestånd i Sverige (Ljungan och Åbyälven).

Vindelälven

Vindelälven (samiska: Vyöddaleiednuo i nedre delen och Viddulejiennuo i övre delen)[1] är en älv i södra Lappland och södra Västerbotten (Västerbottens län) samt ett biosfärområde kallat Vindelälven-Juhtatdahka. Vindelälven är 453 km lång med ett avrinningsområde på 12 650 km². Uppströms Ammarnäs kallas den ofta Vindelån. Vindelälven är ett biflöde till Umeälven men är vid sammanflödet med Umeälven nästan lika bred som denna. Vindelälven är därmed Sveriges största biflod. Medelvattenföringen vid mynningen är 190 m³/s.

Statistik

Vindelälven är 453 km lång med ett avrinningsområde på 12 650 km²

 

Projektet

2020 köptes 1500 av den totala laxkvoten på 2000 laxar upp av Stiftelsen för Östersjöälaxen.

 

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181