KALIXÄLVEN

En av Sveriges största laxälvar

Projektet

Fiskevårdsinsatsen finansieras av fiskevårdsområden längs älven, Sportfiskarnas projekt Ge fan i våra vatten, Sveaskog och Stiftelsen för Östersjölaxen. 

Kalix älv ekonomisk förening ser i och med detta mycket positivt på den närmaste framtiden för den vilda laxen i Kalix älv.

Föreningen som har ett 40-tal medlemsorganisationer, från fjällen till havet, är tacksamma över att Ytterby byamän upplåtit en betydande del av sina fiskerätter. Att begränsa kustfisket i mynningsområdet har en avgörande betydelse för beståndssituationen ska förbättras i Kalixälven och dess biflöden.

Kalixälven

Kalixälven sträcker sig från kusten och ända upptill Kebnekajsemassivet, Kiruna kommun. Kalixälven flyter åt sydost genom Lappland, åt söder genom Norrbotten och rinner ut i Bottniska viken sydost om Kalix

Kalixälven är en av Sveriges största vildlaxälvar och är en av de fyra stora outbyggda nationalälvarna i Sverige, vilket innebär att den saknar vattenkraftverk. Älvens största vattenfall är Jockfall som ligger 10 mil upp från kusten. Här passerade 18 000 laxar 2020. 

 

 

Korta fakta

430 km lång
Avrinningsområdet är 18 130 km²

PROJEKTET

Stiftelsen för Östersjölaxen arrenderar nu 24 av totalt 35 fiskevatten i Kalixfjärden inom Ytterbyns skifteslag.  Stiftelsen har i år även slutit ett tvåårigt avtal med en privat markägare med enskild fiskerätt på Dyrastgrundet som ligger långt in i Kalixfjärden nära älvmynningen. 

 

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181