RICKLEÅN

En vacker älv med ett hotat laxbestånd
STARKT HOTAT BESTÅND

Rickleån har haft ett stabilt laxbestånd men det kligger många år tillbaka i tiden. Idag är beståndet starkt hotat. Antalet laxar som vandrar upp i ån, årligen,, ligger mycket långt under vad som krävs för att beståndet ska kunna fortplanta sig på en acceptablel nivå. År 2022 så räknades blott 24 laxar som vandrade upp i älven för att leka. 

Här krävs omfattande och snabba åtgärder för att rädda ett mycket svagt bestånd. 

 

Rickleån

Rickleån har varit känd som fiskeälv ända sedan 1300-talet. 1337 omtalas byn för första gång i skrift då Gudlev Bilder testamenterade halva laxfisket till Uppsala domkyrka.

Sedan 1583 har Rickleå Byamän haft fiskerätten i Rickleåns nedre del och så är det än idag.

Ån har sin början i Bygdeträsket vid Bygdsiljum och rinner ca 48 km innan den når ”Seapool”. Något unikt med Rickleån är att den nedre delen (från Robertsfors till havet) aldrig har blivit flottrensad, vilket gör att den har en annorlunda karaktär genetemot de flesta andra kustmynnande älvarna i Sverige med sina stora stenblock och varierande forsar.

Laxfiske har historiskt varit väldigt bra i Rickleån, men vid 60-talet så försvann laxen nästan helt. De senaste åren har dock laxen ökat i antal men det är väldigt långt kvar till fornstora dagar.

Korta fakta

Rickleån är en skogsälv i mellersta VästerbottenRobertsfors kommun. Älven är omkring 50 kilometer lång räknat från Bygdeträsket och omkring 110 kilometer lång inklusive källflöden. Den mynnar i Bottenviken, mellan Rickleå och BygdeåAvrinningsområdet täcker en yta på 1648,9 km².

Rickleån var förutsättningen för anläggandet av Robertsfors bruk.

Projektet

Från i år 2021 till och med den 31/5 2026 arrenderar vi samtliga fem fiskevatten tillhörande Rickle byamän. Dessa vatten ligger i direkt anslutning till Rickleån som har en väldigt svag laxstam. Uppvandringen i Rickleån under 2023 var endast 26 laxar så alla åtgärder behövs för att begränsa uttaget på detta bestånd.

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181