LaxHjältar

Här kan du läsa mer

Här har vi samlat dokument, instruktioner och annat matnyttigt som du kan ladda ned eller läsa och ta del av – gratis.

300 kr

500 kr

1000 kr

5000 kr

10000 kr

Valfritt

Bli laxskyddare

Stöd oss – klicka för att läsa mer

Detta är exempelfiler, digitala, så att ni kan ladda ned dem och redigera efter eget behov.

Instruktioner för fiskekortskontrollanter

Det här är enkla instruktioner för fiskekortskontrollanter. Klicka för att ladda ned.

FÖRVALTNINGSPLAN

En enkel, tydlig förvaltningsplan med mål och uppgifter.

LAXHJÄLTAR

Här kan du läsa mer om projektet 

Här har vi samlat en del matnyttga dokument från Fiskevattenägarförbundet

Aktiv och modern forvaltning

Aktiv och modern forvaltning

Fiskevård

Praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet – idéer för inspiration

Bilda fiskevårdsområde

Att bilda fiskevårdsområde – Så här går det till

Fisketillsyn

Länk till Havs- och Vattenmynidghetens regelverk

Kontrollavgift

Att införa kontrollavgiften – Så här går det till

Fiskerätten

Den enskilda fiskerätten i Sverige – kunskaper och fakta

NÅGRA BRA LÄNKAR

Havs- och Vattenmyndigheten

Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna.

ICES

V​ision: ​To be a world-leading marine science organization, meeting societal needs for impartial evidence on the state and sustainable use of our seas and oceans.

SLU

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor. Läs också om vad SLU gör för klimatet och om vår verksamhet för att uppfylla målen i Agenda 2030!

Östersjölaxälvar i samverkan

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor. Läs också om vad SLU gör för klimatet och om vår verksamhet för att uppfylla målen i Agenda 2030!

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 - 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

info@balticsalmonfund.com

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark