Ansök

Gör skillnad – stöd oss!

Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna, fria från miljögifter.

Swisha ditt bidrag direkt!

300 kr

500 kr

1000 kr

5000 kr

10000 kr

Valfri

Bli laxskyddare

Stöd oss – klicka för att läsa mer

Ansökningsformulär

10 + 9 =

Utgångspunkter för prioritering av stöd till insatser

 • Rådande beståndsstatus.

 • Insatsens relevans sett till beståndets möjlighet att förbättras.

 • Fisketryck/förekomst av mängdfångande redskap.

 • Möjligheter till inlösen/inköp.

 • Tillträde till nytt område/komma in som ny aktör.

 • Minimera fritidsfisket med redskap av kommersiell karaktär.

 • Annan åtgärd än inlösen/inköp av fiskerätt som bedöms ha väsentlig betydelse för att främja bestånd av vild lax eller havsöring.

 • Avsaknad av annan finansiering för angelägen åtgärd.

Kriterier för utbetalning av ekonomiskt bistånd

 

 • Bidrag utgår endast till organisation/juridisk person (ej privatperson).

 • Bidrag kan i första hand sökas av organisationer som verkar inom fiskevård och fiskeförvaltning.

 • Bidrag söks efter slutförd åtgärd. Ansökningshandlingar ska då fyllas i på Stiftelsen för Östersjölaxens hemsida och skickas in till Stiftelsen senast den 15 maj. Med denna ansökan ska kopior på kvitton bifogas.

 • Stiftelsen för Östersjölaxen kan när det gäller stora och kostsamma projekt besluta om förhandsbesked till sökande om utbetalning.

 • Bidrag från Stiftelsen för Östersjölaxen kan uppgå till maximalt 50 % av total kostnad för åtgärden om inte särskilda skäl föreligger.

 • Sökanden förutsätts ha de tillstånd som krävs för att genomföra de åtgärder/projekt som anges i ansökan.

 • I samband med att projektet presenteras (konferenser, media, seminarier, informationsmaterial, hemsidor mm) skall det alltid framgå att projektet har genomförts med medel från Stiftelsen för Östersjölaxen.

 • I ansökningshandlingarna ska ingå en karta som visar det geografiska området för åtgärden.

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 – 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark