RÅNEÄLVEN

Landets största kustmynnande skogsälv

Stiftelsen för Östersjölaxen arrenderar nu 22 av totalt 25 fiskevatten i Rånefjärden inom Rånbyns skifteslag. Arrendena på dessa vatten gäller i fem år till och med år 2024.

Från i 2020 fick Stiftelsen till ett avtal med Rånbyns skifteslag om att arrendera merparten av byns vatten tillsammans med Degerselsbygdens Samfällighetsförening. Från 2021 till den 31/5 2026 arrenderar Stiftslen även samtliga två platser tillhörande Högsöns byamän.

Råneälven

Råneälven (lulesamiska Rávnaädno, nordsamiska Radnejokk eller Rávnaädno, på finska Raunajoki,) kommer från Råneträsket (Radnejaure) söder om Dundret i Gällivare kommun, och är landets största kustmynnande skogsälv med avseende på avrinningsområdet. 

Korta fakta

Sveriges största kustmynnande skogsälv. Till största delen (ca 150 km) flyter Råneälven genom obebodda skogs- och myrmarker, men från och med Valvträsket (första sjön nedströms Råneträsket) och Degerselet (den största sjön i flodområdet) är inslaget av jordbruksmark stort. Längd cirka 210 km. Avrinningsområde 4 207 km²

Projektet

Samfällighetsförening vid mynningen till Råneälv där Stiftelsen från och med 2020 till och med år 2024 arrenderar 22 av totalt 25 vatten. Arrendena görs med stöd från Degerselsbygdens Samfällighetsförening. Fram till den 31/5 2026 arrenderar vi även samtliga 2 fiskevatten tillhörande Högsöns byamä

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181