RÅNEÄLVEN

Landets största kustmynnande skogsälv

Stiftelsen för Östersjölaxen arrenderar nu 22 av totalt 25 fiskevatten i Rånefjärden inom Rånbyns skifteslag. Arrendena på dessa vatten gäller i fem år till och med år 2024.

Från i 2020 fick Stiftelsen till ett avtal med Rånbyns skifteslag om att arrendera merparten av byns vatten tillsammans med Degerselsbygdens Samfällighetsförening. Från 2021 till den 31/5 2026 arrenderar Stiftslen även samtliga två platser tillhörande Högsöns byamän.

Råneälven

Råneälven (lulesamiska Rávnaädno, nordsamiska Radnejokk eller Rávnaädno, på finska Raunajoki,) kommer från Råneträsket (Radnejaure) söder om Dundret i Gällivare kommun, och är landets största kustmynnande skogsälv med avseende på avrinningsområdet. 

Korta fakta

Sveriges största kustmynnande skogsälv. Till största delen (ca 150 km) flyter Råneälven genom obebodda skogs- och myrmarker, men från och med Valvträsket (första sjön nedströms Råneträsket) och Degerselet (den största sjön i flodområdet) är inslaget av jordbruksmark stort. Längd cirka 210 km. Avrinningsområde 4 207 km²

Projektet

Från i 2020 fick Stiftelsen till ett avtal med Rånbyns skifteslag om att arrendera merparten av byns vatten tillsammans med Degerselsbygdens Samfällighetsförening. Från 2021 till den 31/5 2026 arrenderar Stiftslen även samtliga två platser tillhörande Högsöns byamän.

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181