TESTEBOÅN

Här pågår ett arbete med att åter-etablera vild lax och vild öring
ÅTER-ETABLERING

Det pågår ett mycket känsligt arbete med att åter-etablera vild lax och vild öring i Testeboån. För att skydda det arbetet så har Stiftelsen i samarbete med Testeboåns 

 

Testeboån

Testeboån rinner norra och mellersta Gästrikland. Ån bildas vid Åmot av de ungefär jämnstora källflödena Bresiljeån (Bresilån) och Kölsjöån och mynnar i Inre fjärden (Gävlebukten) vid Strömsbro strax norr om centrala Gävle. Bresiljeån heter uppströms sjön Bresiljorna Svartån.

Testeboån är platsen för Sveriges nordligaste bestånd av vild ek. Eken finns längs åns nedre lopp, söder om Ockelbo, med den största koncentrationen i Testeboåns naturreservat mellan Oslättfors och europaväg 4 strax ovanför Åbyggeby. Ekbeståndet har sannolikt gynnats av Testeboåns återkommande översvämningar och slåtterbruket och boskapshållningen runt Oslättfors. På grund av att jordbruket upphört och ån reglerats hotas beståndet numer av igenväxning med bland annat gran.

Korta fakta

Testeboån var tidigare en flottled och det finns fortfarande rester av den verksamheten vid ån. Ån har ansetts som mycket skyddsvärd bland annat därför att det finns flodpärlmussla i Testeboån. 

Testeboån är ett naturreservat som omfattar ett område kring Testeboån nedre lopp mellan Oslättfors och Europaväg 4 strax ovanför Åbyggeby i Gästrikland.

Projektet

Östersjölaxen i samarbete med Testeboåns Fiskevårdsområdesförening kommer att från i år. 2023 arrendera 17 av 22 fiskeplatser i åns mynningsområde.

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181