TILLSYN VID KUSTEN

Umeå

UMEÅ KOMMUN HAR MED STÖD AV STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN BEDRIVIT ETT TILLSYNSPROJEKT UNDER 2016 OCH 2017 I SÄVARÅNS-, RICKLEÅNS-, HÖRNÅNS-, OCH ÖREÄLVENS FREDNINGSOMRÅDEN.

Det finns kunskapsluckor om hur utbrett fritidsfisket med mängdfångande redskap är efter Västerbottens kust och i synnerhet vid mynningsområdena inom Umeå kommun .

Umeå kommun Fritid genomförde ett pilotprojekt under våren och hösten 2011 och 2012 i Umeälvens fredningsområde där två av kommunens anställda inventerade delar av kusten i samråd med Länsstyrelsen och kustbevakning med hjälp av båt.

Under 2015 genomfördes ett projekt i Hörnåns fredningsområde.

Projektet syftar till att särskilt utöva tillsyn inom Öre, Hörnåns, Sävaråns och Rickles fredningsområden med avseende på fiske med mängdfångande redskap. För att kunna utföra detta projekt har Umeå Fritid även fått bidrag från Länsstyrelsen och fiskevårdsområdena i respektive vattendrag som medfinansierar projektet tillsammans med Umeå kommun och Stiftelsen för Östersjölaxen. 

Målet är att minska illegalt fiske med mängdfångande redskap inom respektive vattendrags fredningsområde.

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181