Ditt bidrag gör skillnad!

Stöd oss direkt

Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna, fria från miljögifter.

300 kr

500 kr

1000 kr

5000 kr

10000 kr

Valfri

Bli laxskyddare

Stöd oss – klicka för att läsa mer

Alla kan göra någonting

Du behöver inte vara sportfiskare för att hjälpa till att skydda laxen, havsöringen, Östersjön, älvar, åar och våra vatten. I grunden handlar det om att ta ansvar, för egen del och mot en uppväxande generation. Vår vision är att vi ska lämna efter oss en värld i ett bättre skick än vi tog över och då behöver din hjälp. Alla kan göra någonting.

Olika sätt

Stiftelsen för Östersjölaxen har idag flera olika paket, olika sätt att stödja och hjälpa oss vårt arbete. Företag, organisationer, grupper och individer – alla kan vara med i arbetet med att skydda vår lax och vår öring. Gör vi det, tillsammans, så får vi renare vatten, friskare fiskbestånd och en bättre miljö. Tillsammans kan vi påverka.

Vårt jobb

Stiftelsen för Östersjölaxen använder dina pengar för direktpåverkande insatser. Vi köper upp fiskekvoter, vi arrenderar fiskevatten, stöder forskning och vi jobbar ute på fältet – ute i och vid de vatten och den lax och den öring som vi vill skydda.

Laxobligation

Du kan även stödja Stiftelsen för Östersjölaxen genom att investera i en Laxobligation. Det är tänkt som en investering på lite längre sikt där 90 procent av investerat kapital är skyddat. Kontakta oss så ska vi berätta mer om hur du kan investera dina pengar i din och andras framtid.

Laxfonden

Alla svenskar kan placera en del av sin pension i olika fonder. Väljer du att placera dina pensionspengar i Swedbank Roburs Humanfond – det vi kallar Laxfonden – så är du med och stöder Stiftelsen för Östersjölaxen. Prata med din bank så kan de hjälpa dig.

Laxfonden/Humanfonden

Bli laxskyddare

Laxskyddare är ett enkelt sätt för dig som individ, hela din familj eller som ett fiskevårdsområde att stödja Stiftelsen för Östersjälaxen. Som familj eller som individ betalar du en liten avgift, får en pin som visar att du stöder oss. Du kan läsa mer på laxskyddare.se.

Bli företagspartner

Inom EU finns ett miljörprogram som alla medlemstater har skrivit under på att följa. Det betyder att Sverige förbundit att sig att jobba enligt detta miljöprogram och att svenska företag måste ha med en redovisning för vad företaget har gjort för miljön i sin årsredovisning. Här kan Stiftelsen för Österjölaxen bli din partner och genom att bli företagspartner så ser vi till att du kan skicka med konkreta insatser som du och ditt företag varit med om att stötta och genomföra. Kontakta oss så ska vi berätta mer.

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 - 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

info@balticsalmonfund.com

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark