Forskning

Ditt bidrag gör skillnad!

Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna, fria från miljögifter. Ditt bidrag går direkt till att förverkliga vår vision.

Swisha ditt bidrag direkt

300 kr

500 kr

1000 kr

5000 kr

10000 kr

Valfritt

Bli laxskyddare

Stöd oss – klicka för att läsa mer

LAXFORSKNING PÅ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (SLU)

Forskning om både lax och havsöring sker bland annat på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). SLU studerar bland annat var och när olika laxstammar fångas i kustfisket, samt gör dataanalyser och beståndsskattningar. Annat som undersöks är upp- och nedströmsvandring av lax och havsöring relaterat till vattenkraft. SLU ger även vetenskaplig rådgivning (expertstöd) gällande förvaltning av fiske till myndigheter. Forskningen sker främst på två institutioner: institutionen för akvatiska resurser och institutionen för vilt, fisk och miljö.

http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/
http://www.slu.se/sv/institutioner/vilt-fisk-miljo/

 

RÅDGIVNING

SLUs underlag till rådgivning om bland annat lax och havsöring finns här:
http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/sok-publikation/underlag-till-radgivning/

 

DATAINSAMLING

Datainsamling för lax inom EUs gemensamma fiskeripolitik (DCF):

https://www.havochvatten.se/hav/samordning–fakta/data–statistik/datainsamling-inom-eus-gemensamma-fiskerpolitik.html

 

INVENTERING

Inventering av svenskt trollingfiske, SLU inventerar trollingfiske under 2015. Det är mycket viktig kunskap för en långsiktigt hållbar förvaltning av våra lax och havsöringstammar:

http://laxforskning.se
http://laxforskning.se/trolling/ 

 

ICES

Internationella havsforskningsrådet (ICES) utför både analyser och en samlad rekommendation för hur mycket lax man kan fiska, dvs. fångstkvoten för Östersjön. Läs mer på:

www.ices.dk

Senaste rapporten gällande lax och havsöring i Östersjön >>

 

HaV (DCF, laxförvaltning och fiskeregler)

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för bland annat datainsamling inom EUs gemensamma fiskeripolitik (DCF) och fiskeregler. HaV kan till exempel besluta om fisket av Sveriges del av laxkvoten. Läs mer på:

www.havochvatten.se

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 - 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

info@balticsalmonfund.com

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark