FORSKNING

LAXFORSKNING PÅ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (SLU)

Forskning om både lax och havsöring sker bland annat på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). SLU studerar bland annat var och när olika laxstammar fångas i kustfisket, samt gör dataanalyser och beståndsskattningar. Annat som undersöks är upp- och nedströmsvandring av lax och havsöring relaterat till vattenkraft. SLU ger även vetenskaplig rådgivning (expertstöd) gällande förvaltning av fiske till myndigheter. Forskningen sker främst på två institutioner: institutionen för akvatiska resurser och institutionen för vilt, fisk och miljö.

http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/
http://www.slu.se/sv/institutioner/vilt-fisk-miljo/

RÅDGIVNING

SLUs underlag till rådgivning om bland annat lax och havsöring finns här:
http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/sok-publikation/underlag-till-radgivning/

DATAINSAMLING

Datainsamling för lax inom EUs gemensamma fiskeripolitik (DCF):

https://www.havochvatten.se/hav/samordning–fakta/data–statistik/datainsamling-inom-eus-gemensamma-fiskerpolitik.html

INVENTERING

Inventering av svenskt trollingfiske, SLU inventerar trollingfiske under 2015. Det är mycket viktig kunskap för en långsiktigt hållbar förvaltning av våra lax och havsöringstammar:

http://laxforskning.se
http://laxforskning.se/trolling/ 


ICES

Internationella havsforskningsrådet (ICES) utför både analyser och en samlad rekommendation för hur mycket lax man kan fiska, dvs. fångstkvoten för Östersjön. Läs mer på:

www.ices.dk

Senaste rapporten gällande lax och havsöring i Östersjön >>


HaV (DCF, laxförvaltning och fiskeregler)

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för bland annat datainsamling inom EUs gemensamma fiskeripolitik (DCF) och fiskeregler. HaV kan till exempel besluta om fisket av Sveriges del av laxkvoten. Läs mer på:

www.havochvatten.se

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181