VÅRA PROJEKT

PROJEKT

LJUNGAN

Beståndet i Ljungan anses så hotat att allt sportfiske har stoppats för att skydda laxen vilket är en ovanlig åtgärd. Missen i regelverket ledde till att det fanns tre laxfällor i Ljungans fredningsområde vilket betyder att det fiskas med fasta redskap på ett synnerligen hotat och känsligt bestånd av vild lax. Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening avtalat med fiskare i området att det inte får sättas ut några fällor i mynningen till Ljungan.

BUREÄLVEN

Bureälven har historiskt haft ett bestånd av lax och de jobbas nu för att Bureälven återigen ska klassas som en potentiell laxälv och att laxen i framtiden åter ska kunna återetablera sig i älven.

VINDELÄLVEN

Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med ett stort lokalt engagemang lyckats köpa hela 75 procent av laxkvoten, 1 500 laxar som nu får möjligheten att vandra upp i Vindelälven istället.

PITEÄLVEN

För att minska fisketrycket i mynningsområdet har föreningen genomfört ett inlösenavtal under åren 2003 – 2007.

Överenskommelsen innebar att fisket på 10 fiskeplatser för fasta redskap upphörde. Efter att avtalet löpt ut kommer inte dessa fiskeplatser att nyttjas för fiske med fasta redskap igen.

KALIXÄLVEN

Kalixälven är en av Sveriges största vildlaxälvar. Sedan 2015 har Kalix Älv Ekonomisk Förening med stöd av Stiftelsen för Östersjölaxen arrenderat 16 fiskevatten av kustbyn Ytterbyn.

KÅGEÄLVEN

Kågeälvens nedre FvO är ett mycket engagerat fiskevårdsområde där man målmedvetet jobbat för att lyckas återetablera de forna bestånden av lax och öring i Kågeälven.

ÅBYÄLVEN

Stiftelsen för Östersjölaxen stödjer Åbyälvens nedre FvO som arrenderar samtliga tre fiskevatten inom Avansskifteslag norr om Åbyälvens mynning.

LÖVÅNGER

Stiftelsen för Östersjölaxen arrenderar tillsammans med Sportfiskarna samtliga tre fiskevatten inom Gammelbyns skifteslag.

Stiftelsen arrenderar samtliga fem vatten av Lövsele – Norets skifteslag.

MÖRRUMSÅN

Mariebergs Kraftverk i Mörrumsån, som ägs av EON kommer att rivas i syfte att förbättra fiskvandringen och den biologiska mångfalden i ån. Stiftelsen för Östersjölaxen delfinansierar detta projekt.

RÅNEÄLVEN

Stiftelsen för Östersjölaxen arrenderar nu 22 av totalt 25 fiskevatten i Rånefjärden inom Rånbyns skifteslag.

Tillsammans med Degerselsbygdens Samfällighetsförening arrenderas merparten Rånbyns vatten.

ÅNGERMANÄLVEN

Stiftelsen för Östersjölaxen arrenderar allt vatten av Gånsvik Samfällighetsförening utanför Ångermanälven.

Arrenden är pågående enligt ett treårs avtal fram till och med 2021.

Tillsyn vid kusten - Skellefteå

Målet är att minska illegalt fiske med mängdfångande redskap inom respektive vattendrags fredningsområde, Skellefteå Kommun.

Tillsyn vid kusten - Umeå

Målet är att minska illegalt fiske med mängdfångande redskap inom respektive vattendrags fredningsområde, Umeå Kommun.

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181