BUREÄLVEN

En liten vacker Norrländsk skogsälv

INOM BUREÄLVENS NEDRE FISKEVÅRDSOMRÅDE ARBETAS DET MÅLMEDVETET FÖR ATT STÄRKA BESTÅNDET AV HAVSVANDRANDE ÖRING.

Bureälven har historiskt haft ett bestånd av lax och de jobbas nu för att Bureälven återigen ska klassas som en potentiell laxälv och att laxen i framtiden åter ska kunna återetablera sig i älven.

Bureälvens nedre FvO fiskevårdsarbete består främst i miljöförbättrande åtgärder i älven, reglering av våra bestämmelser för sportfisket och genom arrenden av fiskevatten i havet för att mer fisk ska hitta tillbaks för lek i Bureälven.

Under senare år har vi sett en positiv trend för beståndet av öring och de fortsätter göra det mesta som de kan för att denna utveckling ska fortgå.

Stiftelsen för Östersjölaxen stöttar Bureälvens nedre FvO med att arrendera upp 7 av totalt 11 fiskeplatser i anslutning till Bureälvens mynning. Förhoppningen med dessa åtgärder är att stärka det befintliga beståndet av öring men även i framtiden kanske få tillbaka laxen till Bureälven.

Bureälven

Bureälven är en norrländsk skogsälv som ligger strax söder om Skellefteå.

Bureälven rinner upp i närheten av Bastuträsk i Norsjö kommun där den först heter Långvattsån och sedan Buran. I närheten av tätorten Burträsk övergår den lilla ån till vad som traditionellt sett brukar kallas för en älv. Älven är cirka 80 kilometer lång, varav cirka hälften nedströms Burträsket. Avrinningsområdet är 1 046 kvadratkilometer stort, och har ovanligt hög andel insjöar.

Korta fakta

Älven är cirka 80 kilometer lång, varav cirka hälften nedströms Burträsket. Avrinningsområdet är 1 046 kvadratkilometer stort, och har ovanligt hög andel insjöar.

Projektet

Stiftelsen för Östersjölaxen stöttar Bureälvens nedre FvO med att arrendera upp 7 av totalt 11 fiskeplatser i anslutning till Bureälvens mynning. Förhoppningen med dessa åtgärder är att stärka det befintliga beståndet av öring men även i framtiden kanske få tillbaka laxen till Bureälven.

 

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181