TILLSYN VID KUSTEN

Skellefteå

UMEÅ KOMMUN HAR MED STÖD AV STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN BEDRIVIT ETT TILLSYNSPROJEKT UNDER 2016 OCH 2017 I SÄVARÅNS-, RICKLEÅNS-, HÖRNÅNS-, OCH ÖREÄLVENS FREDNINGSOMRÅDEN.

Det finns kunskapsluckor om hur utbrett fritidsfisket med mängdfångande redskap är efter Västerbottens kust och i synnerhet vid mynningsområdena inom Umeå kommun .

Umeå kommun Fritid genomförde ett pilotprojekt under våren och hösten 2011 och 2012 i Umeälvens fredningsområde där två av kommunens anställda inventerade delar av kusten i samråd med Länsstyrelsen och kustbevakning med hjälp av båt.

Från den 1 oktober är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än 3 meter enligt gällande sjökort. Denna regel är till för att skydda öringen som under hösten uppehåller sig på grunt vatten för att söka föda.

– Bra regler och restriktioner är nödvändiga för en hållbar förvaltning av våra ofta svaga bestånd. Tillsyn är en förutsättning att dessa regler och restriktioner efterlevs och därmed får önskad effekt. Avslutar Thomas.

Då inga pengar utgick från Länsstyrelsen till projektet för 2016 års arbete så gick Stiftelsen för Östersjölaxen in och tillsammans med Fiskevårdsområdena i Åby, Kåge och Bure samt Skellefteå kommun och finansierade detta viktiga projekt.

Stiftelsen för Östersjölaxen medfinansierade år 2016 Skellefteå kommuns tillsyn och information om gällande bestämmelser på kusten utanför Bure, Skellefteå, Kåge och Åby älvar. 

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181