ÅBYÄLVEN

En skogsälv som går genom tre landskap

En av tre hotade laxbestånd

Stiftelsen för Östersjölaxen stödjer Åbyälvens nedre FVO som arrenderar samtliga tre fiskevatten inom Avansskifteslag norr om Åbyälvens mynning.

Åbyälvens nedre FvO arrenderar tre fällplatser i Åbyälvens mynning. Stiftelsen för Östersjölaxen medfinansierar dessa arrenden. Arrendena löper fram till och med år 2024.

Åbyälven

Åbyälven, samiska Uhtsa Gyöhkahe, skogsälv i svenska Lappland, Norrbotten och Västerbotten. Åbyälven börjar sitt lopp inom Arvidsjaurs kommun, enligt hembygdsundervisningen i Östra Kikkejaure, medan parallellvattendraget Byskeälven sägs komma från Västra Kikkejaure. Älven benämns dock enligt Lantmäteriet Åbyälven ända från Auktsjaursjön 3 mil nordväst om Ö Kikkejaure. Källflödet väster om Auktsjaursjön kallas på svenska Granträskån efter källsjön Granträsket. Åbyälven mynnar Åbyfjärden strax öster om Åbyn, cirka 15 km norr om Byske (45 km norr om Skellefteå).

Korta fakta

Åbyälven, samiska Uhtsa Gyöhkahe, skogsälv i svenska Lappland, Norrbotten och Västerbotten. Längd inkl källflöden ca 165 km. Avrinningsområde ca 1 300 km².

Projektet

Åbyälvens nedre FvO arrenderar tre fällplatser i Åbyälvens mynning. Stiftelsen för Östersjölaxen medfinansierar dessa arrenden. Arrendena löper fram till och med år 2024.

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181