Vårt videoarkiv

Ditt bidrag gör skillnad!

Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna, fria från miljögifter. Ditt bidrag går direkt till det arbetet.

Swisha ditt bidrag direkt

300 kr

500 kr

1000 kr

5000 kr

10000 kr

Valfritt

Bli laxskyddare

Stöd oss – klicka för att läsa mer

Så sätter du tillbaka vild lax

Video i samarbete med Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten (längre svensk version)

Så sätter du tillbaka vild lax

Video i samarbete med Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten (kort svensk version)

Laxen, en fantastisk och unik fiskart​

Ur Fiskarnas Rike

Vad är kompensationsodling? 

Ur Fiskarnas Rike

Laxfällan

Ur Fiskarnas Rike

Laxens värde

Ur Fiskarnas Rike

Vattenkraftens baksida

LAXEN – EN FANTASTISK ART

Laxen (salmo salar) är en spektakulär vandringsfisk som föds och fortplantar sig i våra älvar, och tillväxer ute i Östersjön. Under sin livstid genomgår laxen flera tuffa moment och utmaningar

STOR RÄDDNINGSINSATS FÖR VINDELÄLVSLAXEN

Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med ett stort lokalt engagemang lyckats köpa hela 75 procent av laxkvoten, 1 500 laxar som nu får möjligheten att vandra upp i Vindelälven istället.

Här är den video som Stiftelsen för Östersjölaxen producerade för att presentera projektet.

KEEP E`M WET

Vi rekommenderar att du sätter tillbaka all vild lax och all vild öring som du fångar. Hantera fisken så kort tid som möjligt, håll fisken blöt och håll den i vattnet så att gälarna täcks. Då kan fisken andas och du ökar chansen till överlevnad dramatiskt.

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 - 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

info@balticsalmonfund.com

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark