REDOVISNING

STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN HAR UNDER ÅRET HJÄLPT ETT FLERTAL FÖRVALTNINGSORGANISATIONER I SVENSKA ÖSTERSJÖÄLVAR MED ATT BEGRÄNSA UTTAGET PÅ ENSKILDA VILDA BESTÅND AV LAX OCH ÖRING.

Detta har vi gjort genom arrende av fiskerätter i anslutning till älvmynningarna där de arrenderade områdena inte kommer att användas för fiske under arrendetiden samt avtal med enskilda yrkesfiskare för att inte fiska lax i anslutning till svaga vildlaxälvar. Stiftelsen för Östersjölaxen har även stöttat andra projekt som på olika sätt förbättrat situationen för Östersjöns vilda bestånd av lax och öring.

Resultat och effekter av Stiftelsen för Östersjölaxens insatser är att det har bidragit till att många fler fiskar har fått möjlighet att vandra upp i sina älvar för att leka och säkra nästa generation av vilda laxar och öringar i Östersjöälvarna. Stiftelsens insatser har även bidragit till att öka medvetandet om Östersjölaxens svåra situation hos allmänheten.

-Vi har under året hållit föredrag och medverkat i media vid ett flertal tillfällen kring frågor gällande Östersjölaxen.

-Vi har nära kontakt med myndigheter, stora markägare samt kommuner och Länsstyrelser som har Östersjölaxälvar.

Du kan ladda ned och läsa mer nedan.

 

Ladda ned vår årsredovisning nedan. Då den signerats digitalt så saknar denna kopia underskrifter. Signerad version finns att tillgå.

VERKSAMHETEN

Stiftelsen för Östersjölaxens ändamål är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och
dess vattendrag. Med Östersjön och dess vattendrag så menar stiftaren alla de habitat där det finns befintliga vilda lax- och
öringsbestånd eller där fiskarterna kan etablera sig som har en historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller vattendragen,
deras mynningsområden, längs kusten och ute i havet.

Stiftelsen för Östersjölaxens tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med fiskeförvaltning och
fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och
öringbestånden. Stiftelsen kan även förvärva nyttjanderätt eller äganderätt över fastigheter eller annan egendom som innehar fiskerätt i
Östersjön och dess vattendrag samt att förvalta dessa rättigheter på ett sätt som främjar stiftelsens ändamål.

Projekt som stiftelsen stöttat under 2019 finns listade nedan. Resultat och effekter av Stiftelsen för Östersjölaxens insatser är att det har bidragit till att många fler fiskar har fått möjlighet att vandra upp i sina älvar för att leka och säkra nästa generation av vilda laxar och öringar i Östersjöälvarna. Stiftelsens insatser har även bidragit till att öka medvetandet om Östersjölaxens svåra situation hos allmänheten.

STYRELSEN

– Claes Bourghardt – Ordförande, Svenskt näringsliv.
– Glenn Douglas – Sekreterare, Sportfiskarna och Kommunförbundet Norrbotten.
– Hans Lundqvist – Kassör, Professor Emeritus SLU Institutionen för Vilt, fisk och miljö (Umeå).
– Greta Von Rosen Stövind – Ledamot, Stiftelsejurist
– Peter Westman – Ledamot, WWF – Naturvårdschef.
– Carina Wallin – Ledamot, Sportfiskarnas förbundsstyrelse.

Avdelningar

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen


Twitter

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181