MÖRRUMSÅN

En av Sveriges mest kända vatten
MARIEBERGS KRAFTVERK I MÖRRUMSÅN, SOM ÄGS AV E.ON, KOMMER ATT RIVAS I SYFTE ATT FÖRBÄTTRA FISKVANDRINGEN OCH DEN BIOLOGISK MÅNGFALDEN I ÅN.

Stiftelsen för Östersjölaxen delfinansierar detta projekt.

Rivningen kommer att öppna upp hela sträckan från havet till fiskvägarna vid kraftverken i Hemsjö, något som tros förbättra förutsättningarna för fiskvandring och reproduktion samt den biologiska mångfalden i stort.

– Rivningen av dammen betyder oerhört mycket för fisketillgången i Mörrumsån. Vi talar om hundratals fler laxfiskar som nu kan leka, och ett betydande antal fler smolt. Det blir ett rejält tillskott av fisk, säger Ola Söderdahl, platschef på Mörrum Kronolaxfiske.

Uppdatering oktober 2020: Utrivningen av Mariebergs Kraftverk är nu klart. 

Mörrumsån

Mörrumsån är en å i Småland och Blekinge; den största av åarna som mynnar i Blekinge. Åns källflöde finns i trakten av Lindshammar på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Ån rinner söderut och passerar bland annat sjöarna Madkroken (196 m ö.h.), Örken (188 m ö.h.), Helgasjön (163 m ö.h.), Salen (142 m ö.h.) och Åsnen (139 m ö.h.) innan den mynnar vid Mörrum väster om Karlshamn, Blekinge län.

Korta fakta

Mörrumsån är 186 km lång
och avvattnar ett område på 3369 km² Medelflödet vid mynningen är ca 25 m³/s.
I förteckningen över Sveriges huvudavrinningsområden är Mörrumsån nr 86.

Projektet

Stiftelsen för Östersjölaxen delfinansierar detta projekt.

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181