Det här har vi gjort 

– men vi är inte klara och du kan hjälpa till.

Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna, fria från miljögifter. Ditt bidrag går direkt till att förverkliga den visionen.

Swisha ditt bidrag direkt

300 kr

500 kr

1000 kr

5000 kr

10000 kr

Valfri

Bli laxskyddare

Stöd oss – klicka för att läsa mer

Alla kan göra någonting

Du behöver inte vara sportfiskare för att hjälpa till att skydda laxen, havsöringen, Östersjön, älvar, åar och våra vatten. I grunden handlar det om att ta ansvar, för egen del och mot en uppväxande generation. Vår vision är att vi ska lämna efter oss en värld i ett bättre skick den än vi tog över och då behöver din hjälp. Alla kan göra någonting.

Olika sätt

Stiftelsen för Östersjölaxen har idag flera olika paket, olika sätt att stödja och hjälpa oss vårt arbete. Företag, organisationer, grupper och individer – alla kan vara med i arbetet med att skydda vår lax och vår öring. Gör vi det, tillsammans, så får vi renare vatten, friskare fiskbestånd och en bättre miljö. Tillsammans kan vi påverka.

Vårt jobb

Stiftelsen för Östersjölaxen använder dina pengar för direktpåverkande insatser. Vi köper upp fiskekvoter, vi arrenderar fiskevatten, stöder forskning och vi jobbar ute på fältet – ute i och vid de vatten och den lax och den öring som vi vill skydda.

Vi jobbar också aktivt med att påverka våra myndigheter och beslutsfattare.

Vi arrenderar fiskevatten

Vi arrenderar fiskevatten och ser till att laxfällor och fiskeredskap försvinner längs den svenska Östersjökusten.

643

Så många laxfällor fanns det längs den svenska kusten när Stiftelsen för Östersjölaxen startades

300

Sommaren 2020

en minskning med över

56%

Vi köper fiskekvoter

Vid Umeälvens mynning finns ett fredningsområde där det är förbjudet att fiska lax. Anledningen till detta förbud är att skydda det svaga beståndet av lax som ska vandra upp i Vindelälven. Länsstyrelsen i Västerbotten ger dock varje år dispens till ett antal yrkesfiskare som får fånga en laxkvot på 2000 laxar. 2018 köpte Stiftelsen upp 75% av fiskekvoten.

2 000

laxkvoten – vilket är det tillåtna antalet laxar som fick fångas

1 500

Köptes av Stiftelsen för Östersjölaxen

så många fler laxar kunde vandra upp

75%

Hotade bestånd

Enligt det internationella havsforskningsinsitutet, ICES så är tre svenska bestånd av vild lax hotade – Vindelälven, Ljungan och Åbyälven

I mynningen

På grund av en miss i regelverket så fanns det flera fiskeplatser i mynningen till Ljungan.

Löste in

Stiftelsen för Östersjölaxen löste in och fick bort fisket på ett hotat bestånd

Kalixälven

Stiftelsen för Österjölxaen arrenderar nu 24 av de 37 fiskevatten som kustbyn Ytterbyn har rätt att fiska i.

antalet vatten utan fångstredskap har ökat med

67%

Kågeälven

2007 fanns det 11 laxfällor i området runt Kågeälven

så många laxfällor finns det i området nu

0

Piteälven

Ute vid älvens mynning, vid Jävrefjärden, finns sammanlagt 13 fiskevatten. Stiftelsen arrenderar 11 av dessa fiskevatten.

antalet fiskevatten utan fångstredskap är

84%

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 - 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

info@balticsalmonfund.com

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark