KÅGEÄLVEN

Vi försöker målmedvetet bygga upp stammarna av lax och öring
EFTER NÄRA TRETTIO ÅR AV IDOGT ARBETE ATT FÖRSÖKA ÅTERETABLERA DE FORNA BESTÅNDEN AV LAX OCH ÖRING I KÅGEÄLVEN SÅ HAR DE SLUTLIGEN LYCKATS.

Kågeälven klassades år 2014 som vildlaxälv av Internationella Havsforskningsrådets arbetsgrupp för lax. Kågeälvens nedre FvO är ett mycket engagerat fiskevårdsområde där man målmedvetet jobbat för att lyckas återetablera de forna bestånden av lax och öring i Kågeälven. Förvaltningsorganisationerna på den laxförande sträckan har sedan många år ett förbud mot att avliva lax i Kågeälven. Kågeälvens nedre FvO var tidigt ute med att arrendera fiskerätter.

Att låta fisken komma tillbaks till sin hemälv för att leka såg fiskevårdsområdet som den absolut bästa fiskevården. Detta arbete uppmärksammades i sportfiskepressen och en fond startade för vårt arbete. ”Rädda laxen”.

Att begränsa fisket på de enskilda bestånden spred sig snabbt till de närliggande älvarna Byske och Åby älvar och snart till flera andra Svenska Östersjöälvar som började arrendera upp fiskerätter i anslutning till sina älvar. På detta sätt föddes Östersjölaxälvar i Samverkan där älvarnas förvaltningsorganisationer med gemensam röst kan påverka våra beslutsfattare mot en hållbar förvaltning av våra bestånd.

Från 2018 efterskänkte Kåge Byamän fiskerätten med fasta redskap för de kommande tio åren till Kågeälvens nedre FvO. Kågeälven arrenderar nu tillsammans med Byske och Åbyn nästan samtliga fiskevatten norrut mot länsgränsen.

Kågeälven tillsammans med de närliggande Byske och Åby älvar har sedan 2007 lyckats begränsa antalet laxfällor i området. Från 11 fällor 2007 till 0 fällor idag. Kågeälvens nedre FvO är mycket tacksamma för det ekonomiska stöd de fått från Stiftelsen för Östersjölaxen som gjort detta möjligt.

Kågeälven

Kågeälven rinner genom Kågedalen som är en bred älvdal i Skellefteå kommun.

Älven har under detta namn en längd av cirka 70 km räknat från Stavaträsket (95 km totalt inkl källflöden), varav drygt hälften nedströms Storkågeträsket. 

Korta fakta

Längd 95 km. Den har ett avrinningsområde på 909 km², vilket gör den till en av Västerbottens minsta skogsälvar.

Projektet

Antalet fällor i området har minskat från 13 fällor år 2007 till att det idag inte finns någon laxfälla alls i området. Stiftelsen för Östersjölaxen stödjer Kågeälvens nedre FvO som arrenderar samtliga 4 vatten inom Ostviks skifteslag tills vidare samt 15 av totalt 35 fiskevatten inom Östanbäcks skifteslag. Samtliga arrenden inom Östanbäck är pågående avtal och förlängs löpande med ett år i taget tills någon av parterna säger upp avtalet. Kågeälvens nedre FvO har även ett avtal med Kåge byamän på samtliga vatten utan kostnad i tio år från 2018 fram till och med år 2027.

Arrendena som nu görs med stöd av Fiskevårdsområdena tillsammans med Stiftelsen för Östersjölaxen begränsar uttaget på lax och öring inte enbart för Kågeälven utan även för närliggande Byske och Åby älvar och ger samtliga tre älvar möjlighet till att återuppbygga starka och livskraftiga bestånd till nytta och glädje för laxen, sportfisket och våra älvdalar.

 

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181