Ändrade regler för lax- och harrfiske i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön som träder i kraft den 6 juni. De nya reglerna gäller inom delområde 31 och även fisket i Ljungans yttre fredningsområde samt i Kalix älvs yttre...

Här kommer en efterlängtad fiskenyhet!

Från den 23 maj i år gäller nya bestämmelser för fiske i våra Norrlandsälvar. En efterlängtad förlängning av upplåtelsetiden medför att fisket i de norrländska Östersjöälvarna efter lax och öring kan bedrivas fram till och med den 14 september upp till gränsen mellan...

Stiftelsen arrenderar 17 av 22 fiskeplatser vid Testeboån

I Testeboån pågår just nu ett känsligt arbete med att åter-etablera lax och havsöring  och nu kan vi glädjande meddela att Stiftelsen för Östersjölaxen i samarbete med Testeboåns Fiskevårdsområdesförening kommer att arrendera 17 av 22 fiskeplatser i åns...

Lögdeälven inför krav på enkelkrok

Lögdeälven inför nu ett krav på att endast enkelkrok får användas vid fiske i älven. – Vår vilda lax är värdefull och vi tror att mängden krokskadad fisk blir mindre med krav på enkelkrok, säger Lögdeälvens Bengt Holmgren.  Kravet införs omgående och gäller alltså...