Utrivning och återställning av Mariebergs kraftstation

Lördag 28 september höll generalsekreterare Thomas Johansson föredrag på Kronolaxfisket i Mörrum tillsammans med bl.a. Johan Tielman, miljöchef på Uniper Hydropower – Uniper. Havs- och vattenmyndigheten, Sveaskog, Uniper och Stiftelsen för Östersjölaxen sätter nästa...

Utrivning av kraftverk i Åbyälven uppe i fullmäktige

Den 24 september satt Stiftelsen för Östersjölaxen med i Fullmäktige i Skellefteå. Frågan om en utrivning av Hednäs, Skellefteå krafts vattenkraftverk, i Åbyälven fanns med på dagordningen. Vänsterpartiet har lagt in en motion om utrivning av Åbyälvens enda kraftverk....