Lördag 28 september höll generalsekreterare Thomas Johansson föredrag på Kronolaxfisket i Mörrum tillsammans med bl.a. Johan Tielman, miljöchef på Uniper Hydropower – Uniper.

Havs- och vattenmyndigheten, Sveaskog, Uniper och Stiftelsen för Östersjölaxen sätter nästa år igång med utrivning och återställning av Maribergs kraftstation i Mörrum. Marieberg är det nedersta kraftverket i ån och en utrivning kommer att underlätta för lax, öring och andra arter att vandra upp i ån.