Positiva tecken: Med ert stöd ger vårt arbete resultat

Positiva tecken: Med ert stöd ger vårt arbete resultat

Sedan Stiftelsen för Östersjölaxen startade sitt arbete så har antalet laxfällor längs Östersjökusten mer än halverats. År 2011 fanns det 643 laxfällor längs den svenska Östersjökusten. Sommaren 2020 hade antalet fällor minskat till under 300. – Det är ett tydligt...
Vattenkraften ska inte klassas som grön föreslår EU

Vattenkraften ska inte klassas som grön föreslår EU

Vattenkraft ska inte längre klassas som en hållbar energikälla enligt ett förslag från EU-kommissionen. Vattenkraften finns inte med på den lista med gröna och hållbara investeringar som kommissionen föreslår. – Vattenkraften är absolut nödvändigt för den svenska...