Sedan Stiftelsen för Östersjölaxen startade sitt arbete så har antalet laxfällor längs Östersjökusten mer än halverats. År 2011 fanns det 643 laxfällor längs den svenska Östersjökusten. Sommaren 2020 hade antalet fällor minskat till under 300.

– Det är ett tydligt kvitto på att vårt arbete tillsammans med lokala förvaltningsorganisationer ger resultat, säger Thomas Johansson generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Fria områden

Från och med i år, 2020, så har Havs- och Vattenmyndigheten infört krav på yrkesfiskare att de måste uppge positioner på sina laxfällor i delområde 31 (Norr och Västerbotten). Det är här det huvudsakliga yrkesfisket efter lax sker längs Östersjökusten. Kravet omfattar dock ej icke licensierade s.k. fritidsfiskare med fasta redskap, ännu, ska tilläggas.

– De senaste uppgifterna, med positioner, som vi har fått visar att det nu finns helt fria områden, där det alltså inte finns några fällor kvar. Det är i anslutning till Åby, Byske och Kåge älvar, fortsätter Thomas Johansson.

Minskat

I andra områden så har antalet fällor minskats radikalt. Ett exempel är området längs Lövångerskusten där det tidigare fanns 11 laxfällor. Nu finns det tre kvar.

Stiftelsen för Östersjölaxen arbetar målmedvetet med att begränsa antalet laxfällor i nära anslutning till vildlaxälvar med svaga bestånd och längs kustområden där vildlax från svaga stammar fångas i stor utsträckning. Vi har stor kännedom om vart olika bestånd fångas tack vare SLUs tidigare omfattande arbete med DNA analyser av yrkesfiskets fångster.