EU-Kommissionen föreslår stopp för sill- och strömmingsfiske

Igår kom EU-kommissionen med sitt förslag för kommande fiskekvoter och det föreslås ett stopp för sill- och strömmingsfiske i Östersjön och Bottniska viken. Kommissionen föreslår även ett stopp för laxfiske i delområde 30 som en åtgärda för att skydda utsatta, svaga...

Varför satsas det skattemedel på fiske efter hotade arter?

I flera av våra svenska vattendrag pågår just nu omfattande återställningsarbeten. Detta efter århundraden där vattnen nyttjats som transportled för timmer och andra verksamheter. Arbetet göra för att återställa vattnen till mer naturliga förhållanden som ger tillbaka...