Varför blir laxen sjuk?

Sjuka och skadade laxar engagerar inte bara sportfiskare utan en bred allmänhet. Nu hoppas Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på ännu mer engagemang och att fler rapporterar sjuk fisk. – Vi är helt beroende av information från allmänheten och vi har en...

Beslag av nät och utrustning i Boviken-området

Nyligen gjordes ett beslag av fyra nät i Boviken-området. Nät som innehöll öringar. – Det är flera regler som det bröts mot i det här fallet och den viktigaste regeln är tre meters regeln som säger att nät inte får läggas grundare än tre meter, säger Aleksander...