WWF rödlistar laxen

Stiftelsen Världsnaturfonden, WWF, rödlistar nu laxen som art vilket betyder att WWF avråder från att äta lax. Rådet ges i WWFs Fiskguide som är en samling råd gällande förnärvarande runt. 80 olika fiskarter och skaldjur. Det är en konsumentguide som syftar till att...

Snart kan laxen vandra fritt och naturligt igen

Sveriges vattenkraftverk ska miljöomprövas enligt EUs vattendirektiv. Ett regelverk som funnits i mer än 20 år och som nu innebär att Sveriges runt 2 000 vattenkraftverk ska lämna in nya ansökningar och prövas på nytt.  Bland Sveriges runt 2 000 vattenkraftverk så...

Varför blir laxen sjuk?

Sjuka och skadade laxar engagerar inte bara sportfiskare utan en bred allmänhet. Nu hoppas Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på ännu mer engagemang och att fler rapporterar sjuk fisk. – Vi är helt beroende av information från allmänheten och vi har en...

Beslag av nät och utrustning i Boviken-området

Nyligen gjordes ett beslag av fyra nät i Boviken-området. Nät som innehöll öringar. – Det är flera regler som det bröts mot i det här fallet och den viktigaste regeln är tre meters regeln som säger att nät inte får läggas grundare än tre meter, säger Aleksander...