Ahrex Hooks blir företagspartner

Ahrex Hooks blir Stiftelsen för Östersjölaxens företagspartner. Det var ett väldigt enkelt och självklart beslut för oss att bli, Stiftelsen för Östersjölaxens, företagspartner säger Morten Valeur, delägare i Ahrex Hooks. Vi har länge letat efter ett sätt att engagera...