Stiftelsens Ordförande blir Hedersordförande

Vår Ordförande tillika initiativtagare till Stiftelsen för Östersjölaxen, Claes Bourghardt, kommer under hösten att lämna över ordförandeskapet till Axel Wenblad och istället övergå till Hedersordförande. Vi vill därför passa på att tacka Claes för de tio år han...

Nu grävs det i våra älvar

Många av de svenska älvarna och vattendragen som har vild lax och vild öring har påverkats av människan. Det kan handla om allt från dammar till rensningar och sprängningar som gör att vattnen idag inte har ett naturligt förloppp, Därför grävs det för fullt i många...

Lax i de riktigt fina konstsalongerna

Alon Schwabe, Greta von Rosen Stövind (Stiftelsen för Östersjölaxen), Daniel Fernández Pascual, Theodor Ringborg (konstnärlig chef Bonniers Konsthall) och Thomas Johansson, generalsekretare Stiftelsen för Östersjölaxen. På Bonniers Konsthall pågår just nu en stor...