När vattnet inte låter som förr

Rickleån är en av många strömmande vatten där nya miljöregler för vattenkraften kommer att få en direkt och stor påverkan. Skellefteå Kraft planerar att riva kraftverken i Bruksfors, Sågfors och Fredriksfors samt ta bort Bjursjöns regleringsdamm i den nedre delen av...