Ändrade regler för lax- och harrfiske i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön som träder i kraft den 6 juni. De nya reglerna gäller inom delområde 31 och även fisket i Ljungans yttre fredningsområde samt i Kalix älvs yttre...

Här kommer en efterlängtad fiskenyhet!

Från den 23 maj i år gäller nya bestämmelser för fiske i våra Norrlandsälvar. En efterlängtad förlängning av upplåtelsetiden medför att fisket i de norrländska Östersjöälvarna efter lax och öring kan bedrivas fram till och med den 14 september upp till gränsen mellan...

Stiftelsen arrenderar 17 av 22 fiskeplatser vid Testeboån

I Testeboån pågår just nu ett känsligt arbete med att åter-etablera lax och havsöring  och nu kan vi glädjande meddela att Stiftelsen för Östersjölaxen i samarbete med Testeboåns Fiskevårdsområdesförening kommer att arrendera 17 av 22 fiskeplatser i åns...

Lögdeälven inför krav på enkelkrok

Lögdeälven inför nu ett krav på att endast enkelkrok får användas vid fiske i älven. – Vår vilda lax är värdefull och vi tror att mängden krokskadad fisk blir mindre med krav på enkelkrok, säger Lögdeälvens Bengt Holmgren.  Kravet införs omgående och gäller alltså...

Stiftelsen för Östersjölaxen blir observatörer i HELCOM

The Baltic Marine Environment Protection Commission – mer känd som Helsingforskonventionen (HELCOM) – är en intergovernmental organisation (IGO) och en viktig regional plattform för att påverka miljöarbetet i och runt Östersjön.  HELCOM grundades redan 1974 för att...