Varför blir laxen sjuk?

Sjuka och skadade laxar engagerar inte bara sportfiskare utan en bred allmänhet. Nu hoppas Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på ännu mer engagemang och att fler rapporterar sjuk fisk. – Vi är helt beroende av information från allmänheten och vi har en...

Beslag av nät och utrustning i Boviken-området

Nyligen gjordes ett beslag av fyra nät i Boviken-området. Nät som innehöll öringar. – Det är flera regler som det bröts mot i det här fallet och den viktigaste regeln är tre meters regeln som säger att nät inte får läggas grundare än tre meter, säger Aleksander...

Informationsturné i Norrbotten

Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Statens Lantbruksuniversitet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Havs- och Vattenmyndigheten precis avslutat en informationsturné i Norrbotten.  – Vi har rest runt till flera platser i...

Stiftelsen för Östersjölaxen får donation från Nordnet

Stiftelsen för Östersjölaxen är en av tre organisationer och som nu får ta emot en donation på drygt 226 000 kronor. – Vi är överväldigade av Nordnets initiativ och vill tacka för äran att få stå som mottagare av dessa pengar. Samtidigt vi vill, Stiftelsen, rikta ett...

Riksdagen vill bromsa miljöprövningen av vattenkraftverk

En knapp majoritet i riksdagen vill att miljöanpassningen av svensk vattenkraft stoppas, eller bromsas. Det innebär att beslutet nu landar på regeringens bord för ett slutligt avgörande. – Vi hoppas att regeringen fullföljer intentionerna i enlighet med det av EU...