Äras den som äras bör

I vår text om beslag av nät i Boviken-området från i maj i år så föll informationen bort om att även Länsstyrelsen i Västerbotten med finansiering från Havs- och Vattenmyndigheten finns med som en samarbetspartner i projektet. Det har vi korrigerat nu och lagt till...

Fantastiskt fint initiativ av Fiskeshopen i Mörrum

Det finns många sätt att hjälpa till och vara delaktig i att skydda vår vilda lax och öring. Fiskeshopen i Mörrum arrangerade nyligen en auktion till förmån för Stiftelsen för Östersjölaxen som inbringade nära 8700 kronor. – Ett fantastiskt fint initiativ och när vi...

HaV ändrar reglerna för fiske efter lax i Ljungans mynning

Förra året, 2021, gjorde Stiftelsen för Östersjölaxen i samarbete med Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening en brandkårsutryckning sedan fiskerättsägaren och sportfiskaren Daniel Persson slagit larm om att det fanns laxfällor utsatta i Ljungans mynning. Stiftelsen...

WWF: Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv

Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv skriver WWF, Världsnaturfonden, i en färsk rapport. Sverige har ett krav på sig att anpassa och uppnå en god ekologisk status i alla våra vattendrag från EU. Något som Sverige bryter mot på flera punkter menar WWF: Om bara fem år...