Initiativ räddade 1000 vindelälvslaxar

MOT BAKGRUND AV DE SENASTE ÅRENS SVAGA LAXVANDRINGAR I VINDELÄLVEN BESLÖT STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN OCH NÄRINGSLIVSPROFILEN JAN WEJDMARK ATT UNDER EN TREÅRSPERIOD LÖSA UT TVÅ AV DE LAXFÄLLOR SOM FISKAR INOM UMEÄLVENS FREDNINGSOMRÅDE. – VI RÄDDADE SÅ MÅNGA SOM...

Anders Wallgren blir Chief Investment Officer

STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN KONTRAKTERAR ANDERS WALLGREN, TIDIGARE SENIOR INVESTMENT SPECIALIST PÅ EN AV SVERIGES STÖRSTA BANKER, I ARBETET FÖR LIVSKRAFTIGA LAXBESTÅND I DE VILDA ÖSTERSJÖLAXÄLVARNA. – DET HÄR GER OSS EN HELT NY SPELPLAN, SÄGER THOMAS JOHANSSON,...