STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN KONTRAKTERAR ANDERS WALLGREN, TIDIGARE SENIOR INVESTMENT SPECIALIST PÅ EN AV SVERIGES STÖRSTA BANKER, I ARBETET FÖR LIVSKRAFTIGA LAXBESTÅND I DE VILDA ÖSTERSJÖLAXÄLVARNA.
– DET HÄR GER OSS EN HELT NY SPELPLAN, SÄGER THOMAS JOHANSSON, EXEKUTIV CHEF PÅ STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN.

Laxkämpar har det senaste decenniet upplev en positiv trend med fler lekvandrande laxar i merparten av Sveriges 16 kvarvarande vildlaxälvar. Men de två senaste åren dök många siffror som en påminnelse att det fortfarande finns ett stort arbete kvar att göra.

– Inte minst följer vi med orosjukdomsläget i många älvar, säger Thomas.

Nu tar Anders Wallgren, tidigare Swedbank och med mer 20 års erfarenhet från finansbranschen, en aktiv roll i Stiftelsen för Östersjölaxen som Chief Investment Officer och hållbarhetschef.

– Det fantastiska arbete som redan idag görs av många organisationer och eldsjälar är jätteviktigt men jag ser stora möjligheter att växla upp nyttan för laxen ytterligare, bland annat genom att resa mer kapital, säger Anders. Mer kapital och ett tydligare fokus på hållbarhetsperspektivet ger Stiftelsen för Östersjölaxen ännu större handlingsutrymme att göra gott för laxen.

– Anders kommer tillföra helt nya verktyg till vårt arbete, säger Thomas. Han kommer att jobba mot näringsliv och kommuner. Satsningen är långsiktig och gör vårt oss bredare och slagkraftigare. Allt för laxens bästa.

– Jag har varit flugfiskare sedan barndomen och alltid fascinerats av laxen. Det känns jätteinspirerande att få kombinera mitt engagemang för hållbarhet och intresset för laxen med allt jag har med mig från finansvärlden, avslutar Anders.

Anders påbörjar arbete i Östersjölaxens tjänst från och med 1 februari 2019.