Nu försvinner flera hinder i Rickleån

För snart två år sedan, 2020, kom ett regeringsbeslut om att tillstånden för alla vattenkraftverk skall omprövas och nu ska värdet av elproduktion ställas mot miljökrav. Som en följd av det beslutet så kan nu tre vattenkraftverk och två dammar rivas i Rickleån. Det är...

Axel Wenblad till Stiftelsen för Östersjölaxen

Stiftelsen för Östersjölaxen förstärker sin styrelse genom att välja in Axel Wenblad, ordförande för Världsnaturfonden, WWF.  Axel Wenblads meriter är många och sträcker sig från rena näringslivsuppdrag till generaldirektör på Fiskeriverket. Stiftelsen för...

Trots dålig tillgång på lax så hävs fiskeförbud

Havs och Vattenmyndigheten har hävt laxfiskestoppet i delområde 31, från den 23 juli, sedan yrkesfiskarna har fått svårt att fiska den tillåtna kvoten. Beslutet motiveras av att fisket går långsamt (dåliga fångster) i terminalområdena i Skellefteåälven och Luleåälven....

Här är Laxsvepet 2021

Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med representerade förvaltningsorganisationer i Östersjölaxälvar i Samverkan tagit fram en rapport från våra Östersjölaxälvar, senast för 2020. Laxsvepet är ett komplement till denna rapport. Det här är en kort...

Nu försvinner fällorna från Ljungan

Foto: Daniel Persson  Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening nu avtalat med den aktuella fiskaren i området om att – från och med måndag den 5 juli så plockas de tre laxfällorna bort. – Vi är glada åt att ha...