Nu är den nya nationella strategin klar

I snart två år har arbetet med att ta fram en ny strategi för svenskt fiske- och vattenbruk för åren 2021 till 2026 pågått. Arbetet har letts av Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten och Stiftelsen för Östersjölaxen har ingått i arbetsgruppen tillsammans med...

Vad gör vi med drogade laxar?

Ett av de forskningsprojekt som Baltic Salmon Foundation deltar i och finansierar är en studie av hur två av de vanligaste kemikalierna, tramadol och klobazam, påverkar vår fisk – i detta fall lax. I en av de största fältstudierna, även efter internationella...
Nu kan företag och organisationer bli laxskyddare

Nu kan företag och organisationer bli laxskyddare

På vår hemsida laxskyddare.se finns nu en ny sida med de företag och organisationer som valt att bidra till vårt arbete för att lösa in och arrendera fiskevatten/fiskeplatser, forskning och andra konkreta insatser som Stiftelsen gör längs hela Östersjökusten. – Vi har...
Positiva tecken: Med ert stöd ger vårt arbete resultat

Positiva tecken: Med ert stöd ger vårt arbete resultat

Sedan Stiftelsen för Östersjölaxen startade sitt arbete så har antalet laxfällor längs Östersjökusten mer än halverats. År 2011 fanns det 643 laxfällor längs den svenska Östersjökusten. Sommaren 2020 hade antalet fällor minskat till under 300. – Det är ett tydligt...