Ett stort tack till NordNet!

Stiftelsen för Östersjölaxen vill rikta ett jättetack till Nordnet för de medel som vi haft den stora äran att ta emot under 2022.   View this post on Instagram   A post shared by Nordnet Bank...