Nu försvinner flera hinder i Rickleån

För snart två år sedan, 2020, kom ett regeringsbeslut om att tillstånden för alla vattenkraftverk skall omprövas och nu ska värdet av elproduktion ställas mot miljökrav. Som en följd av det beslutet så kan nu tre vattenkraftverk och två dammar rivas i Rickleån. Det är...

Axel Wenblad till Stiftelsen för Östersjölaxen

Stiftelsen för Östersjölaxen förstärker sin styrelse genom att välja in Axel Wenblad, ordförande för Världsnaturfonden, WWF.  Axel Wenblads meriter är många och sträcker sig från rena näringslivsuppdrag till generaldirektör på Fiskeriverket. Stiftelsen för...