– Det är tyvärr ingen rolig läsning. Det är bara att konstatera att årets säsong ser ut att bli samma katastrofsäsong som 2023 med dålig uppvandring av lekfisk. Något har hänt ute i havet och det är vår övertygelse att det har att göra med ett långvarigt överfiske efter sill/strömming, Östersjöns motor. Det finns ingen mat ute i havet vilket direkt slår mot en rad andra arter, däribland vår vilda lax, säger Thomas Johansson, Stiftelsen för Östersjölaxen.

Med anledning av det allvarliga läget så har Stiftelsen för Östersjölaxen, i ett brev,  krävt ett fiskestopp på minst fem år. I brevet får det nuvarande systemet, med hur kvoterna bestäms för fisket i Östersjön, kritik för att vara för långsamt och för att inte ligga i linje med det som kallas en adaptiv förvaltning.

Så som kvoterna sätts idag så tillåts inga bestånd att få växa till och så snart de
visar på minsta tecken på en återhämtning så höjs kvoterna. Detta måste få ett
omedelbart slut och Stiftelsen för Östersjölaxen föreslår ett totalt fiskestopp på
hotade och svaga bestånd, exempelvis vild lax, torsk, sill/strömming, skarpsill och
det ska inkludera allt fiske, även bifångster. Ett stopp som bör gälla under
åtminstone en femårsperiod.

Det skriver Stiftelsen i brevet som lämnats över till EU-kommissionen och till ansvariga kommissionärer. Brevet överlämnades på plats i Bryssel av Stiftelsens generalsekreterare Thomas Johansson. 

Laxsvepet, en kort rapport med insamlad information från några av landets förvaltningsorganisationer, ger en dyster bild av läget i våra älvar och åar.

– Mängden fisk som vandrar upp i våra vatten för att leka ligger på dramatiskt mycket lägre nivåer än vad som kan sägas vara normalt. En del förvaltningsområden konstaterar att det finns ingen fisk i deras vatten, så allvarligt är läget när vi kommit en bit in på 2024 ås säsong, säger Thomas Johansson. 

– Nu måste det till snabba och effektiva åtgärder. Ett totalt fiskestopp under fem år ger våra forskare tid att ta reda på vad som har hänt samtidigt som hotade och svaga bestånd förhoppningsvis ges tid att återhämta sig, annars kommer både vårt hav och våra strömmande vatten, vildlaxälvarna,  vara tomma på lax.

Laxsvepet 2024