Film – ”Laxen – en fantastisk varelse”

MARTIN FALKLIND OCH HANS MEDARBETARE PÅ ECOFILM HAR PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN GJORT EN VACKER OCH INTRESSANT FILM OM LAXEN, DÄR DE PEKAR PÅ NÅGRA AV DE VIKTIGASTE UTMANINGARNA OCH LÖSNINGARNA FÖR ATT VI SKA HA KVAR DENNA FANTASTISKA VARELSE I VÅRA...