MARTIN FALKLIND OCH HANS MEDARBETARE PÅ ECOFILM HAR PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN GJORT EN VACKER OCH INTRESSANT FILM OM LAXEN, DÄR DE PEKAR PÅ NÅGRA AV DE VIKTIGASTE UTMANINGARNA OCH LÖSNINGARNA FÖR ATT VI SKA HA KVAR DENNA FANTASTISKA VARELSE I VÅRA VATTEN.

Laxen kan hoppa uppför höga vattenfall och simma mer än tio mil per dag, och den är en av världens populäraste och vackraste sportfiskar. Rätt skött kan laxen skapa mängder av arbetstillfällen, inte minst genom besöksnäringen. Men av Sveriges ursprungliga trettio vildlaxälvar som mynnar i Östersjön, finns idag bara sexton kvar – de flesta med svaga eller mycket svaga bestånd.

Så hur förvaltar vi i Sverige egentligen den här unika resursen? Den frågan ställer sig Stiftelsen för Östersjölaxen, som på kort tid har gjort stora insatser för laxen genom att i samarbete med älvarnas förvaltningsorganisationer arrendera upp fiskerätter i anslutning till älvarnas mynningar.