Det internationella havsforskningsinstitutet ICES föreslår att fisket efter lax i Östersjön och längs våra kuster stoppas inför 2022. Det betyder att både yrkesfisket och sportfisket i havet kan komma att stoppas om ICES rekommendationer följs.

Bakgrunden är det så kallade blandbeståndsfisket där både vild och odlad lax fiskas upp. En stor del av fisket som idag bedrivs i Östersjön sker på blandade bestånd. Detta fiske slår hårt mot svaga vildlaxbestånd som riskerar att helt utrotas.
– ICES* konstaterar att de vildlaxbestånd som tidigare klassats som hotade inte visar några tydliga tecken på att återhämta sig. Uppvandringen i Åbyälven i år var endast 23 laxar och i Rickleån var det bara 19 laxar som passerade fiskräknaren på sin väg upp till lekområdena ovan Robertsfors **, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.
Läs ICES rådgivning här: ICES
– Från vår sida sett så välkomnar vi rekommendationerna i rapporten. Ansvariga politiker måste förstå att läget för flera av våra kvarvarande vildlaxbestånd är akut och att omedelbara begränsningar av fisket är nödvändigt, säger Thomas Johansson.

För ev. frågor kring ICES rådgivning kan ni kontakta SLU, Johan Dannewitz

 
* ICES är en internationell organisation, bestående av mer än 4000 forskare från drygt 20 medlemsländer, som tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.