Axel Wenblad till Stiftelsen för Östersjölaxen

Stiftelsen för Östersjölaxen förstärker sin styrelse genom att välja in Axel Wenblad, ordförande för Världsnaturfonden, WWF.  Axel Wenblads meriter är många och sträcker sig från rena näringslivsuppdrag till generaldirektör på Fiskeriverket. Stiftelsen för...

Trots dålig tillgång på lax så hävs fiskeförbud

Havs och Vattenmyndigheten har hävt laxfiskestoppet i delområde 31, från den 23 juli, sedan yrkesfiskarna har fått svårt att fiska den tillåtna kvoten. Beslutet motiveras av att fisket går långsamt (dåliga fångster) i terminalområdena i Skellefteåälven och Luleåälven....

Här är Laxsvepet 2021

Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med representerade förvaltningsorganisationer i Östersjölaxälvar i Samverkan tagit fram en rapport från våra Östersjölaxälvar, senast för 2020. Laxsvepet är ett komplement till denna rapport. Det här är en kort...

Nu försvinner fällorna från Ljungan

Foto: Daniel Persson  Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening nu avtalat med den aktuella fiskaren i området om att – från och med måndag den 5 juli så plockas de tre laxfällorna bort. – Vi är glada åt att ha...

Nu är den nya nationella strategin klar

I snart två år har arbetet med att ta fram en ny strategi för svenskt fiske- och vattenbruk för åren 2021 till 2026 pågått. Arbetet har letts av Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten och Stiftelsen för Östersjölaxen har ingått i arbetsgruppen tillsammans med...