In och rösta på Stiftelsen på NordNet

Stiftelsen är nominerad i att få ta emot en donation av NordNet och vi är mycket hedrade att ha blivit nominerade tillsammans med två andra organisationer. Vinnaren är den organisation som sedan kommer att få ett ekonomiskt stöd från NordNet. Nu behöver din insats...

Åbyälven inför ”no-kill” regel

Åbyälvens inför nu en så kallad ”no kill”-regel i älven vilket betyder att lax inte får tas upp och slås ihjäl. Den ska återutsättas efter fångst. – Det är en naturlig och logisk åtgärd mot bakgrund av hur få fiskar som återvandrat för att leka i älven på senare år,...

En julhälsning från Stiftelsen för Östersjölaxen

Hej på er, När vi tittar tillbaka på året som nu börja lida mot sitt slut kan vi konstatera att 2021 varit ett bra år för Östersjölaxen. Stiftelsen för Östersjölaxen har aktivt arbetat för att stärka våra vilda bestånd av lax och öring i Östersjöälvarna, och vi har...

Sportfiske efter vild lax och öring fortsätter att öka

Årets sammanställning av läget i våra laxförande älvar och åar visar att intäkterna från sportfiske efter vild lax och öring fortsätter att ligga på en hög nivå och antalet fiskedygn ökade under året. – Det är glädjande siffror som visar att vi svenskar är ett...