Stiftelsen träffades vid fantastiska Testeboån

Stiftelsen för Östersjölaxen träffades under helgen vid fantastiska Testeboån. Testeboån tillsammans med Kågeälven är  fantastiska exempel som visar att det faktiskt går att återetablera självreproducerande bestånd av lax och öring som tidigare blivit utslagna av...

Stiftelsen för Östersjölaxen stöder isländskt upprop

Stiftelsen för Östersjölaxen har undertecknat ett upprop till stöd för ett förbud mot kassodlingar i direkt anslutning till isländska älvar med vild lax. – Det här är ett problem som vi dessbättre inte har i Östersjön men det är viktigt att vi som organisation...

EU förlänger dispens för fiske med laxällor

EU förlänger nu dispenser för fiske med utkastfällor med tre år – en dispens som innebär att det kommer att fiskas efter andra arter än lax i områden där det det fiskas efter lax. – Dispensen innebär att det nu kommer att fiskas med vad som vanligen kallas för...

Finskt fulfiske efter vildlax i Östersjön

Finska myndigheter struntar i alla vetenskapliga råd och tänker fortsätta fiska lax i full skala och kallar det för ”vetenskapligt fiske” anser intresseorganisationen, ÖIS. – Jag blir uppriktigt sagt både upprörd och ledsen. Vårt grannland Finland tänker inte hjälpa...