Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar. – Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna...

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen...

Framgångsrikt arbete i Kalixälven

En viktig del i Stiftelsen för Östersjölaxens arbete är att arrendera tillgängliga fiskevatten och ingå avtal med yrkesfiskare för att möjliggöra för mer lax och havsöring i älvarna. Stiftelsen för Östersjölaxen arrenderar nu enligt nya avtal 19 fiskevatten inom...

Stiftelsen för Östersjölaxen i möte med ICES och HELCOM

Stiftelsen för Östersjölaxen har varit representerad vid en rad viktiga möten under senvintern, innan restriktionerna infördes på grund av Covid-19. Stiftelsens generalsekreterare Thomas Johansson medverkade bland annat vid ICES (International Council for the...

Postkodstiftelsen stödjer ReLax

Nu är det klart att Postkodstiftelsen beviljat stöd till Stiftelsen för Östersjölaxens projekt ReLax21. Projektet syftar till att arrendera fler fiskerätter längs Östersjökusten för att minska uttaget på redan svaga vildlaxbestånd. Stiftelsen är i nuläget den enda...