Stiftelsen för Östersjölaxen i möte med ICES och HELCOM

Stiftelsen för Östersjölaxen har varit representerad vid en rad viktiga möten under senvintern, innan restriktionerna infördes på grund av Covid-19. Stiftelsens generalsekreterare Thomas Johansson medverkade bland annat vid ICES (International Council for the...

Postkodstiftelsen stödjer ReLax

Nu är det klart att Postkodstiftelsen beviljat stöd till Stiftelsen för Östersjölaxens projekt ReLax21. Projektet syftar till att arrendera fler fiskerätter längs Östersjökusten för att minska uttaget på redan svaga vildlaxbestånd. Stiftelsen är i nuläget den enda...

Stiftelsen för Östersjölaxen tar nya grepp

I fredags noterades en helt ny aktieobligation på Stockholmsbörsen, Laxobligationen eller Global Triple Impact Östersjölaxen som den egentligen heter. Laxobligationen ringdes in på Stockholmsbörsen under högtidliga former, och detta är ett nytt steg för Stiftelsen för...

Utrivning och återställning av Mariebergs kraftstation

Lördag 28 september höll generalsekreterare Thomas Johansson föredrag på Kronolaxfisket i Mörrum tillsammans med bl.a. Johan Tielman, miljöchef på Uniper Hydropower – Uniper. Havs- och vattenmyndigheten, Sveaskog, Uniper och Stiftelsen för Östersjölaxen sätter nästa...

Utrivning av kraftverk i Åbyälven uppe i fullmäktige

Den 24 september satt Stiftelsen för Östersjölaxen med i Fullmäktige i Skellefteå. Frågan om en utrivning av Hednäs, Skellefteå krafts vattenkraftverk, i Åbyälven fanns med på dagordningen. Vänsterpartiet har lagt in en motion om utrivning av Åbyälvens enda kraftverk....