Riksdagen vill bromsa miljöprövningen av vattenkraftverk

En knapp majoritet i riksdagen vill att miljöanpassningen av svensk vattenkraft stoppas, eller bromsas. Det innebär att beslutet nu landar på regeringens bord för ett slutligt avgörande. – Vi hoppas att regeringen fullföljer intentionerna i enlighet med det av EU...

Kågeälvens nedre fvo blir laxskyddare även 2022

Kågeälvens nedre fiskevårdsområde har beslutat att lägga på laxskydd på sina fiskekort även för 2022. Det betyder att tio procent av försäljningen av fiskekort i Kågeälven går till Stiftelsen för Östersjölaxen. – Vi är mycket glada för alla bidrag som får in och vi är...

In och rösta på Stiftelsen på NordNet

Stiftelsen är nominerad i att få ta emot en donation av NordNet och vi är mycket hedrade att ha blivit nominerade tillsammans med två andra organisationer. Vinnaren är den organisation som sedan kommer att få ett ekonomiskt stöd från NordNet. Nu behöver din insats...

Åbyälven inför ”no-kill” regel

Åbyälvens inför nu en så kallad ”no kill”-regel i älven vilket betyder att lax inte får tas upp och slås ihjäl. Den ska återutsättas efter fångst. – Det är en naturlig och logisk åtgärd mot bakgrund av hur få fiskar som återvandrat för att leka i älven på senare år,...